parkikrajobrazowewarmiimazur.pl

Blog tematyczny z zakresu turystyki, sportu, zdrowia i lifestyle.

Lifestyle

Jak otrzymać zwolnienie lekarskie online? Praktyczny poradnik

Jak otrzymać zwolnienie lekarskie online? Praktyczny poradnik

Wystawienie zwolnienia lekarskiego online jest możliwe, jeśli pracownik spełni kilka ważnych warunków. Co trzeba wiedzieć o zwolnieniu chorobowym online? Jak uzyskać zwolnienie lekarskie przez internet?

E-zwolnienie lekarskie — co to takiego?

Lekarskie zwolnienia elektroniczne zastąpiły wypisane jeszcze kilka lat temu papierowe dokumenty o sygnaturze L4. Obecnie, jeśli lekarz wystawia zwolnienie lekarskie, automatycznie jest ono wysyłane do ZUS i pracodawcy danej osoby. Nie ma zatem potrzeby zanoszenia papierowego wydruku do pracodawcy celem usprawiedliwienia swojej nieobecności. 

Zwolnienia lekarskie wystawiane są przez lekarzy dowolnej specjalizacji, jeśli stan pacjenta uniemożliwia mu wykonywanie obowiązków zawodowych. Zwolnienia mogą być oznaczone cyfrą 1 lub 2. Zwolnienia typu 1 nakazują pacjentowi odpoczynek na leżąco i dopuszczają jedynie wyjście do apteki czy lekarza. Z kolei zwolnienia oznaczone cyfrą 2 to tzw. zwolnienia „chodzone”. Pacjent może udawać się na spacery lub uprawiać delikatną aktywność sportową, zgodnie z zaleceniami lekarza. 

E-zwolnienie lekarskie wystawione przez specjalistę jest bezwzględnie obowiązujące i nie może być — w prosty sposób — podważone przez pracodawcę.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie L4 online?

Należy pamiętać, że obecnie nie funkcjonują już zwolnienia L4 – nazwa ta dotyczyła zwolnień wystawianych przed obowiązkowymi zwolnieniami elektronicznymi. Przyjęło się jednak mówić w ten sposób na zwolnienia lekarskie.

Jeśli chcemy uzyskać L4 online, powinniśmy umówić się na wizytę do odpowiedniego specjalisty. Należy jednak mieć świadomość, że uzyskanie takiego zwolnienia nie zawsze będzie możliwe.

Wystawianie e-zwolnienia wymaga spełnienia pewnych konkretnych warunków po stronie pacjenta i lekarza. Lekarz może wystawić zwolnienie tylko i wyłącznie, jeśli jest pewien, że stan zdrowia pacjenta tego wymaga. W przypadku konsultacji online nie zawsze jest możliwe postawienie diagnozy, jednak lekarz w takim przypadku może zdecydować się na wystawienie kilkudniowego zwolnienia do czasu tradycyjnej wizyty w gabinecie lekarskim.

Zwolnienie lekarskie online można za to uzyskać na choroby, co do których potwierdzenia niepotrzebne jest badanie fizykalne. Pacjenci otrzymują zwolnienia na dolegliwości związane ze zdrowiem psychicznym (epizod depresyjny, wypalenie zawodowe, przemęczenie), ale także na przeziębienie czy tzw. grypę żołądkową. Jeśli dolegliwości, z którymi zgłasza się pacjent, nie są nadmiernie silne i nie wymagają bezwzględnego badania fizykalnego, lekarz może wystawić zwolnienie zgodnie ze swoim doświadczeniem i najlepszą wiedzą.

Zwolnienie lekarskie online można również uzyskać na opiekę nad bliskim członkiem rodziny, np. chore dziecko lub rodzica. 

Uzyskanie zwolnienia lekarskiego przez internet nie będzie jednak możliwe, jeśli choroba wymaga badania fizykalnego lub konsultacji z dotychczasowym lekarzem pacjenta (np. psychiatrą). 

Gdzie wystawiane jest zwolnienie online?

Zwolnienie elektroniczne przez internet można uzyskać od każdego lekarza prowadzącego swoją praktykę za pośrednictwem telemedycyny. Najbezpieczniejszym wyborem będzie skorzystanie z jednej z doświadczonych platform medycznych, takich jak np. Medicept.

Konsultacje z lekarzami przez internet odbywają się za pośrednictwem chatu, rozmowy telefonicznej lub video. Nie ma potrzeby, aby szczególnie przygotowywać się do wizyty, warto jednak mieć przy sobie dokument tożsamości (aby przedstawić go w czasie rozmowy video) oraz bieżące wyniki badań. Do wystawienia zwolnienia elektronicznego lekarz będzie potrzebować numeru PESEL pacjenta oraz danych osobowych. Kwestie związane ze statusem ubezpieczenia sprawdzi przez numer PESEL. 

Zazwyczaj konsultacje z lekarzami online opłaca się z góry, przed odbyciem wizyty. Cena konsultacji jest przeważnie niższa niż wizyty w tradycyjnym gabinecie. Aby mieć pewność co do przebiegu wizyty oraz tego, czego można po niej oczekiwać, należy zapoznać się z regulaminem konkretnej platformy. Należy pamiętać, że konsultacje online z lekarzami wymagają stosowania się do tych samych zasad, co tradycyjne wizyty: niedopuszczalne jest wymaganie od lekarza wystawienia recepty na konkretny lek lub zwolnienia lekarskiego, jeśli lekarz nie widzi ku temu wskazań. 

Artykuł sponsorowany

Udostępnij