UWAGA!!! STRONA, KTÓRĄ OBECNIE PRZEGLĄDASZ, JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ WWW

zpk.warmia.mazury.plpowrót

Rezerwaty przyrody

Na obszarze Parku znajdują się 3 rezerwaty przyrody:
 
„Jezioro Francuskie” – rezerwat florystyczny utworzony w roku 1963, obejmujący śródleśne jezioro położone w pobliżu Góry Dylewskiej, o powierzchni 2,93 ha, oraz przylegający doń las o powierzchni 10,71 ha. Jest ono najwyżej położonym w woj. warmińsko-mazurskim jeziorem (247,7 m n.p.m.). Rezerwat został utworzony w celu zachowania stanowisk rosnącej tam wierzby borówkolistnej oraz fragmentu buczyny pomorskiej. Zbocze południowo-wschodniej części jeziora porasta drzewostan buczyny pomorskiej w wieku około 160 lat. Najliczniejszym gatunkiem z drzew w rezerwacie jest buk. Obok buka, pojedynczo występuje tu świerk, o wysokości 35 m, grab, brzoza, dąb i osika w różnym wieku. Przeźroczystość tafli tego niewielkiego zbiornika wodnego, jakim jest Jezioro Francuskie zmienia się w zależności od pory roku. Największa jest w październiku, najmniejsza zaś w lipcu, wiąże się to z rozwojem planktonu, złożonego z mikroskopijnych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Jak głosi legenda, nazwa samego jeziora pochodzi stąd, że jeszcze w czasie kampanii napoleońskiej miejscowi chłopi utopili tu kilku francuzów mszcząc tym samym krzywdę wyrządzoną miejscowej dziewczynie.
Do rezerwatu można dojść pieszo lub dojechać rowerem kilkoma drogami: z Ostródy, Lubawy lub Dąbrówna. Dobrym punktem wyjściowym do zwiedzania jest miejscowość Wysoka Wieś. W niektórych fragmentach trasy dostrzec można pokryte mchami i porostami głazy narzutowe rozsiane między drzewami, po drugiej stronie natomiast głębokie, porośnięte bujną roślinnością parowy i rynny subglacjalne z licznymi zabagnionymi obniżeniami terenowymi lub oczkami wodnymi.
 
„Dylewo” - rezerwat ten został utworzony w 1970 roku. Ma on na celu ochronę fragmentu lasu liściastego o powierzchni 9,46 ha, reprezentującego zespół buczyny pomorskiej. Porasta on wschodnie zbocza Góry Dylewskiej. Buczyna ta przedstawia 115 – letni drzewostan z dominującym bukiem zwyczajnym z domieszką jawora, modrzewia europejskiego, dębu bezszypułkowego, świerka pospolitego i jednostkowym udziałem innych gatunków drzew. Utworzony drzewostan odznacza sie strukturą różnowiekową i budowa wielowarstwową.  
 
„Rzeka Drwęca” – rezerwat o powierzchni 1888, 27 ha, utworzony w1961 roku. Rezerwat chroni wody rzeki Drwęcy, jej dopływy i jeziora, przez które przepływa. na terenie Parku ochrona objęty jest również dopływ Drwęcy – Dylewka, natomiast pozostałe dopływy, –Poburzanka, Gizela, Sandela, Struga i Wel mają chronione swoje źródła, a ochroną rezerwatową objęte są ich ujściowe odcinki już za otuliną Parku. W dorzeczu Drwęcy obserwuje się występowanie wielu gatunków ryb typowych dla wód o charakterze tak podgórskim jak i nizinnym, głównie pstrąga, łososia, troci i certy.

Planowane rezerwaty przyrody:
 
„Uroczysko Dylewo” – rezerwat leśny o powierzchni całkowitej 113,80 ha obejmujący zespół żyznej buczyny pomorskiej, występujący w całym zakresie zmienności w postaci podzespołów: buczyny kokoryczowej, buczyny typowej oraz buczyny z kostrzewą leśną. Ponadto zachowanie jedynego na terenie Wzgórz Dylewskich stanowiska bardzo rzadkiego na tych terenach pióropusznika strusiego.
 
„Uroczysko Klonowo” – rezerwat leśny o powierzchni całkowitej 134,67 ha, którego celem ochrony jest zachowanie fragmentu doskonale wykształconego zboczowego lasu lipowo-klonowego z udziałem w drzewostanie jawora, wiązu górskiego, jesiona wyniosłego, klonu zwyczajnego i graba. Runo wyróżnia sie dużym udziałem kokorycz: pustej, wątłej i pełnej, obok których występuje rzadka złoć mała, łuskiewnik różowy i niezapominajka leśna.
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę