Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


powrót

Użytki ekologiczne

  • „NAPROMEK” - powierzchnia 1,72 ha. Zbiornik dystroficzny otoczony płem torfowym. Miejsce rozrodu płazów i siedlisko owadów wodnych;
  • „SZCZEPANKOWO” - powierzchnia 1,86 ha. Podmokły nieużytek rolny o charakterze torfowiska niskiego, porośnięty roślinnością szuwarową, zarastający łozą, młodą brzozą. Wartościowe miejsce rozrodu płazów, miejsce lęgowe ptaków;
  • „WAŁDYKI” - powierzchnia 6,96 ha. Podmokły nieużytek rolny o charakterze torfowiska niskiego, zarastający łozą, młodą brzozą, otoczony wąskim pasem użytkowanego pastwiska. Miejsce rozrodu płazów i siedlisko owadów wodnych.
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę