UWAGA!!! STRONA, KTÓRĄ OBECNIE PRZEGLĄDASZ, JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ WWW

zpk.warmia.mazury.plpowrót

Świat zwierząt

      Na terenie Parku występuje wiele cennych i ciekawych gatunków zwierząt. Stwierdzono tu 6 gatunków chronionych biegaczy - dużych, drapieżnych chrząszczy, z których największy, dochodzący do 4 cm długości to biegacz skórzasty. Inne gatunki występujące na obszarze Parku to biegacz wręgaty, granulowany, leśny, gajowy i ogrodowy. Z innych owadów, występujących na terenie Parku warto wymienić chronione trzmiele - 5 gatunków, m.in. trzmiel ziemny, leśny i kamiennik oraz z 43 gatunków występujących tu motyli dziennych, 3 chronione - mieniak tęczowiec, mieniak strużnik i paź królowej. Z kręgowców stwierdzono 10 gatunków płazów (wszystkie chronione), m.in. traszkę grzebieniastą i zwyczajną oraz ropuchę zieloną, 4 gatunki chronionych gadów (jaszczurka zwinka i żyworódka, padalec i żmija zygzakowata), 105 lęgowych i prawdopodobnie lęgowych gatunków ptaków oraz 7 regularnie zalatujących (wszystkie oprócz 9 gatunków są chronione). Z ssaków stwierdzono 25 gatunków, z tego 9 jest chronionych. Łącznie na terenie Parku wykryto 236 gatunków zwierząt, z tego 168 objętych jest ochroną gatunkową.
 
      Teren Parku jest silnie przekształcony rolniczo, z niewielką ilością terenów podmokłych, z silnie porozrywanymi kompleksami leśnymi. Jednak mimo to lista występujących tu gatunków zwierząt jest długa i atrakcyjna. Dotyczy to zwłaszcza motyli dziennych i ptaków. Spośród gatunków, które występują lub niedawno występowały na terenie Wzgórz Dylewskich trzy są umieszczone w spisie gatunków zagrożonych w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”. Są to: wydra, wilk i orlik krzykliwy. Derkacz, który prawdopodobnie gnieździ się w okolicy Dylewa, Szczepankowa i na łąkach nad Gizelą, znajduje się na światowej liście zagrożonych ptaków. Do gatunków zagrożonych w skali europejskiej, występujących na terenie Parku zaliczamy również: trzmielojada, orlika krzykliwego, żurawia, zimorodka, dzięcioła czarnego, lerkę, pokrzewkę jarzębatą, muchołówkę małą, gąsiorka, srokosza, brzegówkę i pokląskwę. Bardzo ciekawa i cenna jest fauna motyli dziennych. Spośród 43 stwierdzonych gatunków aż 9 umieszczonych jest na „Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce” w tym dostojka dafne zaliczona jest do gatunków ginących (najwyższy status zagrożenia). Na obszarze Parku obserwowano ją w wielu miejscach, co wskazuje na to, że Wzgórza Dylewskie są ważną ostoją tego gatunku. Ponadto, kolejne 3 gatunki - paź królowej, dostojka akwilonaris i mieniak strużnik mają status gatunków narażonych na wyginięcie, a pozostałe wietek gorczycznik, czerwończyk płomieniec, rusałka wierzbowiec, rusałka żałobnik i mieniak tęczowiec zaliczane są do gatunków rzadkich.
 
      Z ssaków do ciekawych i cennych gatunków zaliczyć należy wilka, którego 1 parę stwierdzono w 1993 roku. Niestety mimo wprowadzonej ochrony w maju 1993 roku został zastrzelony basior i szczenna wadera opuściła obszar Wzgórz Dylewskich. Było to jedyne w ostatnich latach miejsce dłuższego przebywania wilków w zachodniej części regionu. Z innych chronionych ssaków na terenie Parku występują: jeż wschodni, ryjówka aksamitna i malutka, wydra, gronostaj i łasica. Do ciekawych gatunków należy zaliczyć muflona, który został introdukowany na Wzgórzach Dylewskich w 1986 roku, a więc jeszcze przed utworzeniem Parku. Od momentu wprowadzenia 6 osobników populacja rozrosła się i dzisiaj liczy już sobie ok. 75 osobników. Muflony zasiedlają przede wszystkim okolice Jagodzin, Wygody, Glaznot i Wierzbicy
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę