UWAGA!!! STRONA, KTÓRĄ OBECNIE PRZEGLĄDASZ, JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ WWW

zpk.warmia.mazury.plpowrót

Klimat

     Teren parku cechuje swoisty klimat wynikający ze wzniesienia ponad poziom obszaru otaczającego, z pochylenia i wystawy zboczy, szaty roślinnej, powierzchni wód oraz obszarów podmokłych itp. Według Kondrackiego Wzgórza Dylewskie różnią się od regionów sąsiednich niższymi o ok. 1° C średnimi temperaturami i wyższymi o ok. 50 mm rocznymi sumami opadów. Brak jest jednak w literaturze szczegółowego opracowania warunków klimatycznych Garbu Lubawskiego.
 
     Na obszarze Parku występują warunki o znacznej zmienności przestrzennej klimatu, wynikającej z rzeźby i pokrycia terenu. Zmienność ta ma istotne znaczenie dla przyrody i gospodarki. Wśród spotykanych w krajobrazie młodoglacjalnym autonomicznych jednostek klimatycznych, na rozpatrywanym obszarze szczególny udział mają klimaty: wzgórz morenowych, obniżeń terenowych i obszarów leśnych.
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę