fot. Maciej Rodziewicz fot. Maciej Rodziewicz

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


Zamówienia publiczne i ogłoszenia

5. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie ogłasza przetarg na "Budowa pomostu edukacyjnego przy Jeziorze Płaskim w Jerzwałdzie" w ramach projektu nr RPWM.05.03.00-28-0007/18 pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Więcej TUTAJ

4. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie ogłasza przetarg na "Budowa wieży widokowej do celów edukacyjno-turystycznych we wsi Karaś nad jez. Karaś" w ramach projektu nr RPWM.05.03.00-28-0007/18 pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Więcej TUTAJ

3. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie ogłasza przetarg na "Budowa parkingu przy wieży widokowej służącej do celów edukacyjno-turystycznych we wsi Karaś nad jez. Karaś" w ramach projektu nr RPWM.05.03.00-28-0007/18 pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Więcej TUTAJ

2. Na podstawie §22 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich na potrzeby realizacji projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020 zapraszam do złożenia oferty na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pod nazwą:
a)     „Budowa pomostu edukacyjnego przy Jeziorze Płaskim w Jerzwałdzie”,
b)    „Budowa wieży widokowej do celów edukacyjno-turystycznych we wsi Karaś nad jez. Karaś”,
c)    „Budowa parkingu przy wieży widokowej służącej do celów edukacyjno-turystycznych we wsi Karaś nad jez. Karaś”.
Szczegółowy zakres inwestycji określa załącznik 3.
 
Więcej TUTAJ

 

1. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie ogłasza przetarg na "Budowę pomostu edukacyjnego przy Jeziorze Płaskim w Jerzwałdzie" w ramach projektu nr RPWM.05.03.00-28-0007/18 pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Więcej tutaj

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę