Zima w lapidarium na Wzgórzach Dylewskich. fot. Alicja Szarzyńska Zima w lapidarium na Wzgórzach Dylewskich. fot. Alicja Szarzyńska
Zima w lapidarium na Wzgórzach Dylewskich. fot. Alicja Szarzyńska Zima w lapidarium na Wzgórzach Dylewskich. fot. Alicja Szarzyńska
Lapidarium na Wzgórzach Dylewskich fot. Maciej Rodziewicz Lapidarium na Wzgórzach Dylewskich fot. Maciej Rodziewicz

UWAGA!!! STRONA, KTÓRĄ OBECNIE PRZEGLĄDASZ, JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ WWW

zpk.warmia.mazury.plpowrót

Granit Silijan

Granit Silijan

 

         Wychodnie granitów Siljan znajdują się w środkowej Szwecji w prowincji Dalarna. Granit grubokrystaliczny, najczęściej o barwie żółtoczerwonej. Wiek skały to około 1,7 miliarda lat.  

 

Jaką ma petrografię?

 

 

Barwa granitu Siljan jest zmienna od jasnoczerwonej do brunatnej. Głównymi składnikami granitu Siljan są plagioklazy oraz skalenie alkaliczne występujące w formie karlsbadzkich bliźniaków. Czerwony ortoklaz dochodzi do 1 cm wielkości, natomiast plagioklazy są nieco mniejsze i zabarwione na czerwono lub żółtobiało, a niektóre nawet na zielonobiało. Te ostatnie mają zwykle jaśniejsze obrzeża. Miejscami występują prostokątne ortoklazy z żółtą lub białą obwódką plagioklazową. Kwarc występuje w małych (2 do 5 mm), szklistych, szarobiałych (niekiedy fioletowawych), prawie idiomorficznych ziarnach. Wiele z nich stanowi wrostki w skaleniach. Ponadto występują zielonoczarne, sześcioboczne blaszki biotytu, a czasami w większych skupieniach spotyka się hornblendę. Udział biotytu i hornblendy jest raczej skromny, a ponadto charakterystyczne są rozrzucone tu i ówdzie skupienia epidotu i chlorytu. W niektórych odmianach granitu Siljan spotyka się mikroklin i muskowit. Aplitowe odmiany granitu Siljan są podobne makroskopowo do niektórych grano-lirowych granitów z Ragunda, jednakże różnią się od nich większą zawartością plagioklazów.

 

 


 


Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę