Zima w lapidarium na Wzgórzach Dylewskich. fot. Alicja Szarzyńska Zima w lapidarium na Wzgórzach Dylewskich. fot. Alicja Szarzyńska
Zima w lapidarium na Wzgórzach Dylewskich. fot. Alicja Szarzyńska Zima w lapidarium na Wzgórzach Dylewskich. fot. Alicja Szarzyńska
Lapidarium na Wzgórzach Dylewskich fot. Maciej Rodziewicz Lapidarium na Wzgórzach Dylewskich fot. Maciej Rodziewicz

UWAGA!!! STRONA, KTÓRĄ OBECNIE PRZEGLĄDASZ, JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ WWW

zpk.warmia.mazury.plpowrót

Skały metamorficzne – migmatyty

Skały metamorficzne – migmatyty

 


Skąd pochodzą?

 

Wychodnie skał metamorficznych zdecydowanie dominują na Półwyspie Skandynawskim. Przeobrażone skały magmowe lub osadowe powstałe w wyniku metamorfizmu dynamicznego (gdy przeobrażenie następuje w wyniku bocznego nacisku fałdujących się warstw skalnych) lub w wyniku działania metamorfizmu kontaktowego (w sąsiedztwie gorącego ogniska magmowego) są nazywane ortognejsami (gdy przeobrażeniu ulega skała magmowa) lub paragnejsami (gdy metamorfizm dotyka skał osadowych i skał wulkanicznych).


Skały najsilniej przebudowane (ultrametamorficzne) nazywamy migmatytami.

Migmatyty mogą powstawać poprzez wciskanie się magmy w starsze skały, co doprowadza do ich częściowego upłynnienia, a następnie ponownej krystalizacji.


Duże głazy narzutowe zbudowane z migmatytów są bardzo atrakcyjne wizualnie. To doskonałe przykłady na to jak w warunkach wysokich temperatur i ciśnień wnętrza Ziemi pospolite skały magmowe i osadowe lub starsze skały metamorficzne stają się plastyczne, osiągając półpłynną konsystencję. Różna temperatura wytapiania i krystalizacji poszczególnych minerałów, wchodzących w skład pierwotnej skały, dodatkowo sprzyja powstawaniu laminacji (warstwowania) w migmatytach.

 

Głównymi minerałami budującymi migmatyty są: kwarc, biotyt, i amfibol. Towarzyszyć im mogą minerały akcesoryczne, m.in. granaty.

 

Migmatyty, tak jak wszystkie skały metamorficzne, nie są eratykami przewodnimi.

 

Rozmiary okazów w lapidarium:


migmatyt ze zwietrzałymi granatami (na okazie przytwierdzona została tablica): wys. – 1,20 m, obw. – 4,75 m,

ortognejs z pegmatytem: wys. – 1,15 m, obw. – 4,25 m,

paragnejs: wys. – 1,70 m, obw. – 2,35 m).


fot. Alicja Szarzyńska

mapy: Dariusz Gałązka

opracowanie merytoryczne: Dariusz Gałązka, Alicja SzarzyńskaMazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę