Zima w lapidarium na Wzgórzach Dylewskich. fot. Alicja Szarzyńska Zima w lapidarium na Wzgórzach Dylewskich. fot. Alicja Szarzyńska
Zima w lapidarium na Wzgórzach Dylewskich. fot. Alicja Szarzyńska Zima w lapidarium na Wzgórzach Dylewskich. fot. Alicja Szarzyńska
Lapidarium na Wzgórzach Dylewskich fot. Maciej Rodziewicz Lapidarium na Wzgórzach Dylewskich fot. Maciej Rodziewicz

UWAGA!!! STRONA, KTÓRĄ OBECNIE PRZEGLĄDASZ, JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ WWW

zpk.warmia.mazury.plLapidarium

Lapidarium Geologiczne na Wzgórzach Dylewskich.

26 listopada 2015 roku uroczyście otwarto na Wzgórzach Dylewskich Lapidarium Geologiczne, które zrealizowane zostało przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich we współpracy z Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej, w osobie pani Alicji Szarzyńskiej. Nadzór merytoryczny oraz wybór głazów i ich opis przygotował dr Dariusz Gałązka z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

Zgromadzono w nim obecnie ponad 30 okazów, w tym licznie reprezentowane są eratyki przewodnie. Pochodzą one głównie z lokalnych odkrywek kopalni kruszywa naturalnego w Glaznotach, Marcinkowie, Tułodziadzie.

Z miedzy w Lubstynie przywiezione zostały gnejs oczkowy i pegmatyty (znalezione przez autorkę artykułu). Dwa głazy narzutowe (porfir Påskallavik i diabaz Öje) przyjechały (przywiezione przez autorkę niniejszego artykułu) ze żwirowni w Ługwałdzie (AMB-J.K. Roboty ziemne, żwir, piasek). Okazy takie także można znaleźć na Wzgórzach Dylewskich. Zgromadzone okazy reprezentują wszystkie typy petrograficzne skał - magmowe, osadowe, metamorficzne.

W lapidarium ustawiona została dużego formatu tablica informacyjna z wyjaśnieniem, co to jest lapidarium, głaz narzutowy, eratyk, narzutniak; krótko opisane zostały największe głazy: na świecie, Europie, Polsce i na Wzgórzach Dylewskich. Zamieszczone zostały tabele dziejów Ziemi i podziału czwartorzędu z dokładnym opisem zlodowacenia Wisły; schematyczna mapa z opisem głównych prowincji pochodzenia eratyków przewodnich; schemat nasunięcia lądolodu fazy poznańskiej zlodowacenia Wisły w rejonie Wzgórz Dylewskich oraz słowniczek pojęć. W lapidarium geologicznym prezentowane są eratyki pochodzące z trzech prowincji:

Prowincja A

Prowincja B

Prowincja C

Najciekawsze głazy w lapidarium zostały opatrzone tablicami (z zamieszczonymi kodami QR) informującymi szczegółowo o miejscu pochodzenia okazu, kilometrach transportu lodowego narzutniaków, wieku skały macierzystej oraz o składzie petrograficznym. Większość okazów na niewielkim fragmencie powierzchni została wyszlifowana, co daje możliwość zobaczenia przekroju skały przez lupę umieszczoną w tablicy. Zeszlifowane fragmenty głazów mają świeży przełam i jasne, niezwietrzałe powierzchnie. Pozwala to dostrzec wewnętrzne bogactwo skał, ich struktury (tj. sposób wykształcenia składników skały, czyli wielkość i kształt kryształów oraz wzajemne stosunki między nimi), tekstury (tj. sposób przestrzennego rozmieszczenia składników w skale), a dla osób z wprawniejszym okiem również skład mineralny.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Relację z uroczystego otwarcia Lapidarim Geologicznego zobacz TUTAJ

 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę