Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach
Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz
Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz
Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior
Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku
Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś
Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender
Fot. Janusz Sokołowski Fot. Janusz Sokołowski

UWAGA!!! STRONA, KTÓRĄ OBECNIE PRZEGLĄDASZ, JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ WWW

zpk.warmia.mazury.plpowrót

Oferta

Edukacja prowadzona w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie
 
 Celem zajęć prowadzonych przez pracowników ZPKPI i WD jest przedstawienie walorów przyrodniczo – kulturowych Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.
 
 
Podstawowe formy zajęć edukacyjnych:
 
            1. Zielone lekcje w terenie:
Zajęcia te mają miejsce głównie na dydaktycznych ścieżkach przyrodniczych oraz w rezerwatach przyrody:
-         Na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego:
a.       na terenie ścieżki dydaktycznej w Jeziornie, która prowadzi do rezerwatu przyrody „Jasne” (jezioro oligotroficzne), potem zaś do jeziora Czarne (jezioro eutroficzne).
b.      Obserwacje przyrodnicze w punkcie widokowym na kolonię kormoranów i czapli w rezerwacie przyrody „Czerwica”
c.       Ponadto realizowane są zajęcia objazdowe po miejscach o znaczeniu historycznym w Parku tj. Szymbark, Kamieniec, Fabianki – Gostyczyn
-         Na terenie parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich:
a.       Na terenie leśnej ścieżki dydaktycznej na Górze Dylewskiej prowadzącej do rezerwatu przyrody „Jezioro Francuskie”.
 
 Tematy na w/w zajęciach mają charakter warsztatowy oznacza to, że uczniowie pracują w oparciu o własne obserwacje. Wykorzystywany jest taki sprzęt jak lupy, pudełka do obserwacji żywych owadów, kompasy, lornetki, zestawy edukacyjne do badania wód, gleb, oraz takie materiały jak mapy, arkusze pracy dla ucznia, przewodniki przyrodnicze. Zadania na ścieżkach są realizowane w oparciu o przygotowywane przez Zespół scenariusze zajęć, zawierające aktywne formy edukacji ekologicznej, gry dydaktyczne, samodzielną pracę uczniów z wykorzystaniem arkuszy pracy. Czas trwania takich zajęć uzależniony jest od wieku i odbiorców oraz ich stanu wiedzy: 2 – 4 godziny.
 
2.      Zajęcia w siedzibie Zespołu w Jerzwałdzie
W siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w  Jerzwałdzie, znajduje się sala wystawowa prezentująca walory przyrodnicze Parków Krajobrazowych oraz sala dydaktyczna wyposażona w sprzęt audiowizualny. Dzięki temu prowadzone są tu zajęcia prezentujące walory przyrodniczo – historyczne naszych Parków oraz tematy z zakresu zasad ochrony przyrody w Polsce. Ponadto przy siedzibie ZPK w Jerzwałdzie znajduje się opisany tablicami ogród dydaktyczny, gdzie można zapoznać się z gatunkami roślin rosnących na różnych siedliskach. Tutaj również prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla uczniów. Realizacja tematów w ośrodku opiera się najczęściej na takich formach pracy jak pogadanka, prelekcja, pokaz oraz aktywne ćwiczenia polegające na samodzielnej pracy uczniów.
Czas trwania takich zajęć 1-2godziny.
 
 3. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w szkołach
Pracownicy ZPKPI i WD w Jerzwałdzie prowadzą w szkołach lub innych instytucjach oświatowych prelekcje, pogadanki, odczyty i zajęcia warsztatowe. W zależności od wieku i stopnia wiedzy uczestników możliwe jest dostosowanie tematów zajęć oraz sposobu ich przeprowadzenia.

Zajęcia są bezpłatne. Zainteresowane szkoły oraz inne instytucje prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0-89 758 85 27
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę