Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach
Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz
Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz
Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior
Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku
Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś
Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender
Fot. Janusz Sokołowski Fot. Janusz Sokołowski

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


powrót

rok szkolny 2013/2014

1. Ogólnopolski    Konkurs
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
XIII edycja  - zakończony

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich jest koordynatorem wojewódzkim tego konkursu.

Konkurs skierowany jest do uczniów z gimnazjów z terenu parków krajobrazowych i ich otulin. Uczniowie startujący w konkursie muszą wykazać się wiedzą z zakresu biologii, ekologii, ochrony środowiska, geografii i znajomości parków krajobrazowych Polski. Konkurs przebiega etapowo. Na każdym etapie uczniowie rozwiązują pisemnie test, w dalszych etapach uczniowie muszą wykazać się umiejętnością rozpoznawania gatunków roślin, grzybów i zwierząt. W pierwszym, szkolnym etapie  wyłaniana jest czwórka najlepszych uczniów, którzy tworzą drużynę reprezentującą szkołę w następnych etapach.
 
Aby wziąć udział w konkursie, szkoła musi przesłać do Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie kartę zgłoszeniową do 24 października 2013r.

Terminarz konkursu: etap szkolny- 07.11.2013r., gminny- 12.12.2013r.,  parkowy - 16.01.2014r. wojewódzki- 03.04.2014r., krajowy - 26 -30.05.2014r.

Do pobrania:

- Regulamin XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".

- Karta zgłoszeniowa szkoły do udziału w konkursie word

- Karta zgłoszeniowa szkoły do udziału w konkursie pdf.

- Wyniki II etapu Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"- zobacz tutaj

- Wyniki III etapu Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

- Wyniki Etapu Wojewódzkiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

 

2. Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej,  XIX edycja. Tytuł tej edycji konkursu: "Kolorowy świat motyli" - zakończony.

Zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych z nauczania blokowego do udziału w kolejnej edycji konkursu. Juz po raz dziewiętnasty zapraszamy  do zmagań konkursowych uczniów z terenu  gmin: Zalewo, Susz, Iława, Miasto Iława, Miłomłyn, Dąbrówno, Lubawa, Miasto Lubawa, Grunwald, Ostróda, Miasto Ostróda ( teren woj. warmińsko - mazurskiego),  Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń, Prabuty ( teren woj. pomorskiego). W pierwszym etapie na podstawie testu wyłaniana jest czwórka najlepszych uczniów, którzy tworzą drużynę reprezentującą szkołę na następnych etapach.
 
Aby wziąć udział w konkursie, szkoła musi przesłać do 16 grudnia 2013r.  do Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie kartę zgłoszeniową.

Terminarz konkursu: I etap szkolny: 20.01.2014r.;    II etap: 14.03.2014r.;    III etap - Finał konkursu: 10.06.2014r.
 
Do pobrania:
- Regulamin Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej , XIX edycja
- załącznik nr 1 do Regulaminu Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej, XIX edycja
- karta zgłoszeniowa udziału Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej, XIX edycja
- Wyniki II etapu Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej, XIX edycja
Zobacz:   Relacja z Finału Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej

3. Konkurs plastyczny pt.: Kolorowy świat motyli" - zakończony.

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt."Kolorowy świat motyli".

W pracach plastycznych młodzi artyści mogą przedstawić  różne gatunki krajowych motyli, które możemy obserwować w naszym bezpośrednim otoczeniu, wokół domu, szczególnie w ogrodzie kwiatowym, w parkach, w lesie, na polach, łąkach. Można wykonać prace plastyczne przedstawiające motyle w różnych sytuacjach  przebywające w swoim środowisku i w różnych stadiach rozwojowych.

Konkurs skierowany jest do uczniów z terenu gmin: Zalewo, Susz, Iława, Miasto Iława, Dąbrówno, Lubawa, Grunwald, Ostróda, Miasto Ostróda, Małdyty, Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń, Prabuty.Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież z przedszkoli, ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, świetlic terapeutycznych.

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: Przedszkola, Szkoły Podstawowe, klasy I-III, Szkoły Podstawowe, klasy IV- VI, Gimnazja, Szkoły ponadgimnazjalne.

Termin nadesłania prac: 30 kwietnia  2014 r.    Rozstrzygnięcie konkursu: 31 maj 2014 r.

Do pobrania;

- Regulamin Konkursu plastycznego pt. " Kolorowy świat motyli" - tutaj

- Plakat Konkursu plastycznego pt" Kolorowy świat motyli" - Tutaj

- Wyniki konkursu oraz wybrane, nagrodzone prace

4. Konkurs pt. "Bociani Świat" - Trwa.

W 2014 roku odbywać się będzie VII Międzynarodowe Liczenia Bociana Białego. Takie liczenia  odbywają się co 10 lat i w założeniu mają objąć możliwie wszystkie gniazda bociana białego, na całym obszarze występowania tego gatunku (Europa i Afryka Północna). Celem inwentaryzacji jest wykrycie i skontrolowanie wszystkich gniazd bociana białego na badanym terenie.  Takie liczenie będzie prowadzone również na terenie gmin wchodzących w skład Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.  W nawiązaniu do tego wydarzenia  zapraszamy dzieci i młodzież do zwrócenia uwagi na troski i radości bocianów  białych i do udziału w konkursie, w którym do wyboru są cztery kategorie:

1. Konkurs plastyczny na temat "Bociany i ich sąsiedzi", dla dzieci z klas I-III

2. Praca literacka - żartobliwy wiersz lub komiks na temat "Boćkowe radości i troski" , dla uczniów z klas IV - VI szkół podstawowych i dla uczniów z gimnazjum

3. Praca przyrodnicza na temat "Obserwacja bocianiego gniazda", dla uczniów z klas IV - VI szkół podstawowych i dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

4. Relacja z wydarzenia: "Zbieranie sznurków", dla uczniów z klas IV - VI szkół podstawowych i dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Termin nadsyłania prac do 15 października 2014r.

Zapraszamy do udziału, więcej informacji znajduje się:

Tutaj w  Regulamninie Konkursu pt. "Bociani Świat"

5. "Stare cmentarze - ginący element krajobrazu Warmii i Mazur" - Trwa.

W wielu miejscowościach Warmii i Mazur znajdują się stare, zapomniane cmentarze. Kiedyś troską i pamięcią otaczali je dawni mieszkańcy, pielęgnowali je tak samo, jak my zabiegamy o nasze cmentarze. Dzisiaj dawne nekropolie to często miejsca zniszczone, zdewastowane, zapomniane. Warto odkryć je na nowo, poznać ich lokalizację, przynależność wyznaniową, historię. Warto objąć je opieką, przywrócić pamięć o nich miejscowej społeczności - jako część dziedzictwa kulturowego ziemi, na której żyjemy. To jeden z naszych obowiązków.

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie, Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe „Sasinia”, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej zapraszają do udziału w wojewódzkim konkursie „Stare cmentarze - ginący element krajobrazu Warmii i Mazur”. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatów: iławskiego, ostródzkiego, sztumskiego (gmina Stary Dzierzgoń).

Termin nadsyłania prac do 30 października 2014r.

do pobrania: Regulamin konkursu Stare cmentarze - ginacy element krajobrazu Warmii i Mazur"

(ar)
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę