Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach
Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz
Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz
Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior
Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku
Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś
Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender
Fot. Janusz Sokołowski Fot. Janusz Sokołowski

UWAGA!!! STRONA, KTÓRĄ OBECNIE PRZEGLĄDASZ, JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ WWW

zpk.warmia.mazury.plpowrót

rok szkolny 2019/2020

1.  Ogólnopolski   Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,  XIX edycja - zakończony na etapie parkowym - pandemia

Konkurs skierowany jest do uczniów z klas VI - VIII szkół podstawowych  z terenu parków krajobrazowych i ich otulin. Uczniowie startujący w konkursie muszą wykazać się wiedzą z zakresu biologii, ekologii, ochrony środowiska, geografii i znajomości parków krajobrazowych Polski. Konkurs przebiega etapowo. Na każdym etapie uczniowie rozwiązują pisemnie test, w dalszych etapach uczniowie muszą wykazać się umiejętnością rozpoznawania gatunków roślin, grzybów i zwierząt. W pierwszym, szkolnym etapie,  wyłaniana jest czwórka najlepszych uczniów, którzy tworzą drużynę reprezentującą szkołę w następnych etapach.

Aby wziąć udział w konkursie, szkoła musi przesłać do Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie kartę zgłoszeniową do 31października 2019r.

Terminarz konkursu: etap szkolny- 14.11.2019r.,   gminny- 16.12.2019r.,  parkowy - 09.01.2020r.;   wojewódzki - 19.03.2020r., krajowy: imformacja w styczniu 2020r.

Do pobrania:

- Regulamin Konkursu

- Karta zgłoszenia szkoły do konkursu


2. Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej, XXV edycja, pt." Dziuple i ich mieszkańcy" -zakończony na etapie szkolnym - pandemia

Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych z klas IV-VIII. W tym roku temat konkursu brzmi: "Dziuple i ich mieszkańcy", tym samym chcemy zwrócić uwagę na ważność tych zwierząt w środowisku przyrodniczym oraz zachęcić do działań zmierzających do ich ochronych.
Do zmagań konkursowych mogą zgłosić się szkoły z terenu  gmin: Zalewo, Susz, Iława, Miasto Iława, Dąbrówno, Lubawa, Miasto Lubawa, Grunwald, Ostróda, Miasto Ostróda ( teren woj. warmińsko - mazurskiego),  Stary Dzierzgoń,  Prabuty ( teren woj. pomorskiego). W pierwszym etapie konkursu, na podstawie testu wyłaniana jest czwórka najlepszych uczniów, którzy tworzą drużynę reprezentującą szkołę na następnych etapach.

Aby wziąć udział w konkursie, szkoła musi przesłać kartę zgłoszenia udziału, do 30 listopada 2019r.  do Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie

Terminarz konkursu: I etap szkolny: do 23.01.2020r.;    II etap: 26.03.2020r.;    III etap - Finał konkursu: 05.06.2020r.

Do pobrania:

- Regulamin Konkursu
- Karta zgłoszeniowa szkoły do udziału w konkursie

 
3. Konkurs plastyczny pt. "Dziuple i ich mieszkańcy" - trwa - przedłużony termin składania prac

Konkurs skierowany jest do uczniów z terenu powiatów: iławskiego, ostródzkiego, sztumskiego i kwidzyńskiego. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z przedszkoli, uczniów ze szkół podstawowych,  ponadpodstawowych, ze świetlic terapeutycznych.
W pracach plastycznych należy ukazać mieszkańców dziupli w ich naturalnym środowisku.

Terminarz konkursu: Termin nadesłania prac:  30. 09. 2020 r.  Rozstrzygnięcie konkursu:  30. 11. 2020 r.

Do pobrania:

- Regulamin konkursu plastycznego pt." Dziuple i ich mieszkańcy"

- Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego pt. "Dziuple i ich mieszkańcy"                                             


Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę