Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach
Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz
Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz
Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior
Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku
Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś
Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender
Fot. Janusz Sokołowski Fot. Janusz Sokołowski

UWAGA!!! STRONA, KTÓRĄ OBECNIE PRZEGLĄDASZ, JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ WWW

zpk.warmia.mazury.plEdukacja

Edukacja prowadzona w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie
 
       Celem zajęć prowadzonych przez pracowników ZPKPI i WD jest przedstawienie walorów przyrodniczo – kulturowych Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie prowadzi aktywną edukację przyrodniczą dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Głónym odbiorcą naszych działań są szkoły i nauczyciele z powiatów: iławskiego, ostródzkiego i sztumskiego. Jednakże zwłaszcza w okresie letnim odbiorcami naszej oferty edukacyjnej są mieszkańcy z całej Polski i turyści zagraniczni. ZPK w Jerzwałzie przygotował scenariusze zajęć przyrodniczych dla szkół podstawowych oraz gimnazjów, które zawierają karty pracy do wykorzystania zarówno na terenie Parku jak i w sąsiedztwie szkoły, w klasie. Wydano dwie publikacje: "Zielonymi ścieżkami P K Pojezierza Iławskiego i PK Wzgórz Dylewskich " oraz "Dziuple i ich mieszkańcy". Obie publikacje dostępne w siedzibie ZPK w Jerzwałdzie.
 

Formy działalności edukacyjnej w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich:

- przyrodnicze zajęcia edukacyjne
- konkursy przyrodnicze
- warsztaty przyrodnicze
- ścieżki przyrodnicze
- zajęcia przyrodnicze prowadzone w placówkach oświatowych, bibliotekach, na obozach i koloniach letnich
konferencje i szkolenia
- akcje na rzecz ochrony środowiska
- festyny i heppeningi ekologiczne
- wystawy przyrodniczych prac plasycznych i fotograficznych
 

Publikacje edukacyjne:   
  •  Zielonymi ścieżkami 
  • Dziuple i ich mieszkańcy
  •  biuletyn przyrodniczy "Uroczysko" dla dzieci i młodzieży
 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę