Muflony, fot.Andrzej Stachurski Muflony, fot.Andrzej Stachurski
Jesień na Wzgórzach Dylewskich, fot.Andrzej Stachurski Jesień na Wzgórzach Dylewskich, fot.Andrzej Stachurski
Widok z Dylewskiej Góry, fot.Andrzej Stachurski Widok z Dylewskiej Góry, fot.Andrzej Stachurski
Sroka. Fot. Jan Olchówka Sroka. Fot. Jan Olchówka
Sójka. fot. Jan Olchówka Sójka. fot. Jan Olchówka
Bogatka. fot. Jan Olchówka Bogatka. fot. Jan Olchówka
Sójka. fot. Jan Olchówka Sójka. fot. Jan Olchówka

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


powrót

Konkurs: Nasze drzewa - Pomniki Przyrody

 

Już za chwilę WAKACJE! Zapraszmy do wakacyjnych wypraw w teren wokół swoich miejsc zamieszkania, które można  połączyć  z ogłoszonym przez nas konkursem.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym życiu, wzmocnienie świadomości społecznej w odniesieniu do środowiska, w którym żyjemy.
Zapraszamy do przyrodniczego zwiadu środowiskowego, podczas którego jego uczestnicy będą wyszukiwali w swoich miejscowościach okazałych drzew, które zachwycają rozmiarami oraz wiekiem.  Może niektóre z tych drzew będą mogły zostać uznane jako pomniki przyrody.
 
Gdy już takie drzewo lub drzewa zostaną znalezione, trzeba będzie je opisać, zebrać dane potrzebne do ewentualnego przygotowania wniosku do Urzędu Gminy o ustanowienie drzewa pomnikiem przyrody. W przygotowaniu takich wniosków do Urzędów Gmin pomagać będą pracownicy ZPK w Jerzwałdzie po wstępnej weryfikacji otrzymanych prac konkursowych.
 
Zapraszamy do udziału w konkursie  dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów: iławskiego, ostródzkiego, morąskiego, sztumskiego. Pracę można wykonywać indywidualnie lub w zespole uczniowskim  składającym się maksymalnie z czterech uczniów.  Uczniowie mogą pracować samodzielnie lub pod opieką osoby dorosłej.  W konkursie opiekunem uczniów może być osoba dorosła nie będąca nauczycielem (np. rodzic, zaangażowany mieszkaniec).

Formą prac konkursowych będzie stworzenie opracowania obejmującego dane, które mogą być wykorzystane przy składaniu wniosku o objęcie drzewa pomnikiem przyrody ożywionej - dane do opracowania znajdują sie w Regulaminie Konkursu i w załączniku nr1 do Regulaminu.

 Ocenie podlegać będzie praca przygotowana zgodnie z Regulaminem konkursu opisująca drzewo wraz z dokumentacja zdjęciową, mapową.  Pracę można wykonywać indywidualnie lub w zespole uczniowskim. Każda praca musi być opatrzona opisem: imiona i nazwiska uczniów, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu kontaktowego, e-mail.

Termin i miejsce składania prac:

Prace należy dostarczyć do 15 października 2018 r.na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie, 14-230 Jerzwałd 62.

 Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr. telefonów i poczty elektronicznej:

Alina Rodziewicz - 89 7588527, zpk.edukacja@warmia.mazury.pl

  Do pobrania:

- Regulamin konkursu pt." Nasze drzewa - Pomniki Przyrody".

         - Załącznik 1.

         - Załącznik 2.

        fot. Maciej Rodziewicz, Dąb pomnikowy w Solnikach

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę