Okolice Przybyłowa. Fot. Zygmunt Gawron Okolice Przybyłowa. Fot. Zygmunt Gawron
Wieś Nowinka Na Wysoczyźnie Elbląskiej. Fot. Zygmunt Gawron Wieś Nowinka Na Wysoczyźnie Elbląskiej. Fot. Zygmunt Gawron
Na Zalewie Wiślanym. Fot. Zygmunt Gawron Na Zalewie Wiślanym. Fot. Zygmunt Gawron
Nad Zalewem Wiślanym. Fot. Zygmunt Gawron Nad Zalewem Wiślanym. Fot. Zygmunt Gawron
Przez Zalew Wiślany z Tolkmicka do Krynicy Morskiej. Fot. Zygmunt Gawron Przez Zalew Wiślany z Tolkmicka do Krynicy Morskiej. Fot. Zygmunt Gawron

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ
PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ

Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem:

pkwe.warmia.mazury.pl

powrót

Szlak Południowy

Trasa przebiega w południowej części Wysoczyzny Elbląskiej. Szlak ma długość 34,4 km. Różnica wysokości pomiędzy najwyższym i najniższym punktem wynosi 167,8 m. Czas przejazdu średnim tempem bez odpoczynku szacuje się na około 3 godziny. Najbardziej odpowiednimi do pokonania tej trasy są rowery górskie lub turystyczne.

0,0 km - Elbląg (Stare Miasto): trasę rozpoczynamy na elbląskiej Starówce. Elbląg został założony przez Krzyżaków w 1237 roku. W latach 1251 do 1309 (przeniesienie stolicy państwa zakonnego z Wenecji do Malborka) miasto pełniło rolę centrum politycznego i administracyjnego państwa krzyżackiego. W 1246 roku uzyskuje prawa miejskie, wtedy to następuje okres rozkwitu gospodarczego miasta i portu. Rozwija się handel z Niderlandami, Anglią, Francją, Inflantami, Nadrenią i Rusią, miasto staje się członkiem związku hanzeatyckiego. Kryzys handlu elbląskiego nastąpił pod koniec XIV wieku z powodu pogarszających się warunków naturalnych i rosnącej konkurencji Gdańska. W 1466 roku na mocy Pokoju Toruńskiego miasto wchodzi w skład państwa polskiego, a w roku 1772 w wyniku pierwszego rozbioru Polski zostaje przyłączone do państwa pruskiego.
W XIX wieku miasto stało się ośrodkiem przemysłowym – z silnym przemysłem metalowym. Na skutek działań zbrojnych w 1945 roku Elbląg został zniszczony niemal w 90%. Po wojnie następuje jego powolna odbudowa, a od 1980 roku rozpoczyna się odbudowa i retrowersja Starego Miasta.
Udajemy się do parku Dolinka i wzdłuż koryta Kumieli - kierując się na północ - docieramy do Bażantarni.

4,0 km - Bażantarnia: Bażantarnia znana jest mieszkańcom Elbląga jako miejsce wypoczynku już od końca XVIII wieku. Ten miejski park przecinają liczne szlaki piesze i rowerowe.
Jedziemy szlakiem niebieskim górskim, następnie skręcamy do leśniczówki Dębica i dalej drogą wyłożoną płytami betonowymi dojeżdżamy do drogi wylotowej z Elbląga w kierunku Młynar. Drogą tą docieramy do miejscowości Kamiennik Wielki.

12,2 km - Kamiennik Wielki: wieś istniała już w okresie wczesnośredniowiecznym, przed opanowaniem tych ziem przez Krzyżaków. Pierwszy dokument zawierający informacje na temat miejscowości pochodzi z 20 sierpnia 1320 roku. Do początku polskich czasów Kamiennik Wielki stanowił własność elbląskiego klasztoru Brygidek. Na strumyku, przepływającym przez wieś od czasów krzyżackich istniał młyn. Później na granicy z Pomorską Wsią, na tak zwanej Małej Grobli, założona została papiernia.
W dniach od 3 do 10 września 1894 roku w Kamienniku Wielkim odbywały się cesarskie manewry wojskowe, w czasie których w wiosce było zakwaterowanych ponad tysiąc ludzi. W dniu 9 października 1921 roku postawiono we wsi pomnik poległych mieszkańców w czasie pierwszej wojny światowej, który został zniszczony już po roku 1945. Jedziemy dalej w kierunku południowo-wschodnim, po przekroczeniu drogi krajowej nr 22 wjeżdżamy do Pomorskiej Wsi.

15,7 km - Pomorska Wieś: jedna z najstarszych miejscowości na Wysoczyźnie Elbląskiej, została lokowana około 1300 roku. W okresie państwa zakonnego istniał w Pomorskiej Wsi młyn. W maju 1671 roku wybuchł pożar, który strawił kościół, szkołę, dziewięć zagród chłopskich i trzy gospodarstwa zagrodników. W 1672 roku odbudowano kościół z wykorzystaniem pozostałych murów obwodowych spalonej świątyni. We wsi wyrabiano płótno, które sprzedawano w Gdańsku. Jeszcze na początku XX wieku w Pomorskiej Wsi kultywowano tradycyjne tańce i stroje z Wysoczyzny Elbląskiej.
Z Pomorskiej Wsi przez Rogowo udajemy się do Weklic.

20,4 km - Weklice: malownicza wieś leżąca na południowej krawędzi Wysoczyzny Elbląskiej. Wśród wzniesień i dolin zachowały się ślady wczesnośredniowiecznych grodów drewniano - ziemnych. Należy przypuszczać, iż znajdował się tu ośrodek władzy i siedziba kunigasa.
W Weklicach skręcamy na zachód i jedziemy do Przezmarka.

24,9 km - Przezmark: pierwsze wzmianki o Przezmarku pochodzą z 1349 roku. Znajduje się tu gotycki kościół wybudowany w połowie XIII wieku. Najstarszym zabytkiem w kościele jest dzwon z 1402 roku oraz granitowa kropielnica.
Z Przezmarka jedziemy dalej na zachód, przez Nowinę i Gronowo Górne dojeżdżamy do Elbląga.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę