Okolice Przybyłowa. Fot. Zygmunt Gawron Okolice Przybyłowa. Fot. Zygmunt Gawron
Wieś Nowinka Na Wysoczyźnie Elbląskiej. Fot. Zygmunt Gawron Wieś Nowinka Na Wysoczyźnie Elbląskiej. Fot. Zygmunt Gawron
Na Zalewie Wiślanym. Fot. Zygmunt Gawron Na Zalewie Wiślanym. Fot. Zygmunt Gawron
Nad Zalewem Wiślanym. Fot. Zygmunt Gawron Nad Zalewem Wiślanym. Fot. Zygmunt Gawron
Przez Zalew Wiślany z Tolkmicka do Krynicy Morskiej. Fot. Zygmunt Gawron Przez Zalew Wiślany z Tolkmicka do Krynicy Morskiej. Fot. Zygmunt Gawron

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ
PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ

Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem:

pkwe.warmia.mazury.pl

powrót

Ścieżki dydaktyczne

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-HISTORYCZNA "BAŻANTARNIA".
Długość trasy - około 6 km.

Ścieżka rozpoczyna się przy muszli koncertowej, dokładnie - przy tablicy "Historia powstania Bażantarni". Z tego miejsca udajemy się w kierunku północno-wschodnim czyli tak, jak prowadzi pieszy szlak niebieski. Po drodze mijamy tablice: "Pomnik przyrody" i "Ekosystem oczka wodnego". Za wiatą "Bartek" skręcamy na południe, a następnie docieramy do obelisku upamiętniającego A. Papau'a. Dalej udajemy się w kierunku północno-wschodnim i dochodzimy do tablicy "Gospodarka leśna i zagrożenia". Idąc dalej na wschód docieramy do drogi prowadzącej do miejsca, gdzie jeszcze niedawno był "Mostek Elewów", z tablicą "Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt". Wzdłuż Srebrnego Potoku wracamy pod Muszlę koncertową, po drodze mijając tablice: "Siedliska" i "Rzeźba terenu". 

Warto pamiętać, że na trasie można zagrać w grę pod nazwą „Tajemnice Elbląskiej Bażantarni” (do pobrania TUTAJ). 

 

***

 

ŚCIEŻKA PRZYRPODNICZO-HISTORYCZNA "KADYŃSKI LAS".
Długośc trasy - około 1,5 km.

Ścieżka rozpoczyna się przy pomniku przyrody - dębie im. J. Bażyńskiego w Kadynach. Spod niego wyruszamy w kierunku południowym, a po niespełna stu metrach skręcamy na wschód. Idziemy wzdłuż ogrodzenia kadyńskiego hotelu "Kadyny Folwark Hotel & SPA", następnie skręcamy lekko na południowy wschód i dochodzimy do kaplicy Birknerów. Stąd udajemy się dalej na południe i docieramy do głównej drogi dojazdowej proadzącej do klasztoru oo. Franciszkanów. Przy tablicy "Formy ochrony przyrody" skręcamy na północ, po drodze mijamy tablice: "Jak stary jest las", "Zrównoważona gospodarka" i "Martwe drzewa" i dochodzimy do tablicy "Rezerwat przyrody Kadyński las". Dalej szlak prowadzi na południe, schodami, po drodze mijamy tablice: "Nietoperze" i "Popielicowate" i docieramy do zabudpowań klasztoru oo. Franciszkanów. Przy klasztorze skręcamy na zachód, a następnie na południe docierając do wieży widokowej, przy której znajduje się tablica "Geologia".

 

***

 

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA "PTASI RAJ".
Długość trasy - 240 m.

Ścieżka rozpoczyna się przy drodze nr 503, w pobliżu przystanku autobusowego PKS, niemalże naprzeciwko domu pomocy w Rangórach. Po przekroczeniu torów kolejowych dawnej kolei nadzalewowej udajemy się prawym wałem przy rowie odprowadzającym wodę z Wysoczyzny Elbląskiej. Na północ od wału rozciąga się część użytku ekologicznego „Polder Jagodno I”. Został on ustanowiony w celu ochrony różnorodności przyrody tego terenu jako miejsca bytowania i rozrodu wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków, ssaków, płazów i owadów związanych z terenami podmokłymi i środowiskiem wodnym. Rosną tu drzewa typowe dla terenów podmokłych, głównie olcha i wierzba.

Docieramy do pomostu, wzdłuż którego znajdują się tablice informacyjne: "Rośliny", "Ssaki", "Ryby", "Ptaki" oraz tablicę z opisem rezerwatu przyrody „Zatoka Elbląska”. Pomost kończy się czatownią, z której można obserwować ptaki gnieżdżące się w przybrzeżnych szuwarach i polujące na ryby w Zatoce Elbląskiej. Główną atrakcją są ptaki, których w rezerwacie przyrody zinwentaryzowano ponad dwieście gatunków, w tym 86 gatunków gniazdujących. 

Ścieżka „Ptasi Raj” leży w granicach obszarów NATURA 2000 oznaczonych jako: PLB 280010 Zalew Wiślany i PLH 280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana. 

Wybierając się na tę ścieżką warto pamiętać o zabraniu z sobą lornetki. A miłośnicy fotografii z pewnością będą tutaj mieli używanie. Polecamy też uzbrojenie się się w "Mały atlas ptaków. Zatoka Elbląska", który można pobrać TUTAJ.

 

***

 

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA "KRAINA BUKA"
Długość trasy - 55 m

Ścieżka edukacyjna biegnie wokół siedziby Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu, przy ulicy Bohaterów Westerplatte 18. Przy budynku rozmieszczone są tablice informacyjne: "Odkrywca dendrolog", "Sprawność: dendrolog", "Owady", "Rośliny leśne", "Zgaduj zgadula", "Rośliny różnych środowisk", "Znajdź mój dom", "Co ze mnie wyrośnie?" i "Czyje to gniazdo?". Ścieżkę uzupełnia wiata, , w której odbywają się „zielone lekcje”.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę