Fot. Z. Gawron Fot. Z. Gawron
Fot. Z. Gawron Fot. Z. Gawron
Fot. Z. Gawron Fot. Z. Gawron
Fot. Z. Gawron Fot. Z. Gawron
Fot. Z. Gawron Fot. Z. Gawron

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ
PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ

Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem:

pkwe.warmia.mazury.pl

RPO 2014-2020

Po zakończeniu fazy przygotowawczej rusza właśnie projekt pod nazwą „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogólna wartość projektu wynosi 16.615.850,04 zł, okres realizacji projektu: od 16 listopada 2016 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Dofinansowanie projektu: 14.005.747,53 zł.

Projekt ma na celu budowę infrastruktury porządkującej ruch turystyczny i promującej wartości przyrodnicze i krajobrazowe województwa oraz doposażenie jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - parków krajobrazowych - i przystosowanie ich siedzib w celu realizacji programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii.

W ramach działań nieinwestycyjnych zaplanowano:

 • doposażenie bazy edukacyjnej w siedzibach parków - zakup sprzętu dydaktycznego, komputerowego i elektronicznego itp.;
 • modernizację wystaw oraz ogrodów dydaktycznych, w tym wymianę gablot ekspozycyjnych, poprawienie estetyki, dostępności, efektów multimedialnych i oświetlenia, zakup urządzeń edukacyjnych, aranżację i adaptację sal edukacyjnych;
 • opracowanie tekstów oraz projektów graficznych dotyczących oznakowania ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych;
 • ustawienie nowych lub wymianę istniejących tablic edukacyjnych i informacyjnych w terenie;
 • prowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych;
 • wydanie przewodnika edukacyjno-promocyjnego zintegrowanego z aplikacją mobilną;
 • opracowanie map cyfrowych parków krajobrazowych i ich otulin.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej:

 • modernizacja ścieżki przyrodniczo-historycznej KADYŃSKI LAS w Kadynach;
 • ścieżka edukacyjnej KRAINA BUKA” przy siedzibie Parku w Elblągu”;

w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej:

 • adaptacja budynku gospodarczego na budynek wystawienniczo-edukacyjny i zagospodarowanie terenu przy siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej na cele edukacyjne;
 • wieża widokowa z miejscami postojowymi i chodnikiem w gminie Dubeninki (nad jeziorem Pobłędzie);
 • wieża widokowa z małą architekturą, miejscami parkingowymi i chodnikiem w Stańczykach;
 • miejsca rekreacyjno-edukacyjne w Pluszkiejmach, Stańczykach i Pobłędziu;
 • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego obejmujące także budowę pomostu pływającego na jeziorze Tobellus Duży w miejscowości Stańczyki;

w Mazurskim Parku Krajobrazowym:

 • budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach;
 • adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów i budowa wiaty edukacyjnej przy siedzibie Parku w Krutyni;
 • modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej wraz z ogrodem dydaktycznym w Krutyni;

w Welskim Parku Krajobrazowym:

 • budowa ścieżki przyrodniczej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z wieżą obserwacyjną;
 • budowa pomostu edukacyjnego nad jeziorem Grądy w miejscowości Grądy;
 • zagospodarowanie terenu przy siedzibie Parku w Jeleniu wraz z wiatą;
 • budowa wiaty edukacyjnej nad Jeziorem Jeleńskim;
 • budowa stacji meteorologicznej w miejscowości Jeleń wraz z zagospodarowaniem terenu;
 • przebudowa ścieżki przyrodniczej nad Jeziorem Kiełpińskim wraz z wiatą;
 • budowa modelu mrowiska przy siedzibie Parku w Jeleniu;
 • budowa wieży obserwacyjnej turystyczno-przeciwkłusowniczej w Tuczkach;

w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich:

 • budowa pomostu edukacyjnego przy Jeziorze Płaskim w Jerzwałdzie;
 • budowa wieży widokowej w Zalewie nad jeziorem Ewingi;
 • budowa wieży widokowej i parkingu we wsi Karaś nad jeziorem Karaś;
 • budowa wiaty edukacyjnej na Górze Dylewskiej w Wysokiej Wsi;
 • budowa parkingu samochodowego przy istniejącej wieży widokowej nad jeziorem Jeziorak w Siemianach;
 • budowa woliery dla ptaków w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Jerzwałdzie;
 • adaptacja i nowa aranżacja sal: edukacyjnej, wystawowej, prowadzącego do sal korytarza wraz z klatką schodową i korytarzem wejściowym do budynku siedziby Zespołu Parków w Jerzwałdzie.

(zg)

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę