Fot. Z. Gawron Fot. Z. Gawron
Fot. Z. Gawron Fot. Z. Gawron
Fot. Z. Gawron Fot. Z. Gawron
Fot. Z. Gawron Fot. Z. Gawron
Fot. Z. Gawron Fot. Z. Gawron

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ
PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ

Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem:

pkwe.warmia.mazury.pl

powrót

Ochrona przyrody

W 2021 roku Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej realizuje projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z zakresu ochrony przyrody pod nazwą: „Zwiększanie bioróżnorodności remiz śródleśnych w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej”. 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. odsłonięcie już rosnących na wybranych remizach (lub w ich sąsiedztwie) drzew owocowych poprzez usunięcie podszytu lub podrostu w celu doświetlenia koron oraz usunięcie gałęzi co może pozytywnie wpłynąć na owocowanie w przyszłych latach;
  2. nasadzenie drzew i krzewów owocowych na remizach (przykładowe gatunki: jabłoń, grusza - stare odmiany, czereśnia ptasia, jarząb pospolity, dereń jadalny, rokitnik zwyczajny, kalina koralowa i inne). Ich owoce będą stanowiły bazę pokarmową dla wybranych gatunków ptaków oraz popielicowatych;
  3. dosianie nasion na terenie remizy śródleśnej do założonej w 2020 roku łąki kwietnej (w oddziale 125h) w celu uzupełnienia i wzbogacenia jej składu gatunkowego (mieszanki nasion gatunków krajowych lub z dominacją gatunków krajowych;
  4. przygotowanie czatowni dla ptaków drapieżnych;
  5. przygotowanie miejsc schronienia dla gadów (stosy gałęzi i kamieni na terenie remiz (stosy gałęzi powstaną w efekcie usuwania części podszytu);
  6. zakup i rozmieszczenie budek dla popielicowatych oraz budek dla nietoperzy.
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę