Fot. Z. Gawron Fot. Z. Gawron
Fot. Z. Gawron Fot. Z. Gawron
Fot. Z. Gawron Fot. Z. Gawron
Fot. Z. Gawron Fot. Z. Gawron
Fot. Z. Gawron Fot. Z. Gawron

   

Znajdź nas na Facebooku i pobierz aplikację

  

 

powrót

Ochrona przyrody

W 2019 roku Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej realizuje projekt z zakresu czynnej ochrony przyrody pod nazwą „Ochrona wybranych gatunków zwierząt na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej - domki dla popielicowatych i zapylaczy”. 

Zadanie ma na celu ochronę wybranych gatunków zwierząt bytujących na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej:
1) ssaków z rodziny popielicowatych – popielicy szarej i orzesznicy leszczynowej oraz
2) dziko żyjących owadów zapylających rośliny (tzw. zapylaczy).

Popielicowate występują w starszych lasach liściastych i mieszanych, najczęściej w buczynach i grądach o rozbudowanej warstwie podszytu. Główny zagrożeniem dla tych ssaków jest przerzedzanie lub fragmentacja lasów liściastych oraz zmniejszanie powierzchni starych drzewostanów. Jedną z metod ochrony popielicowatych jest rozwieszanie budek zastępujących naturalne kryjówki (dziuple). Aby pomóc tym zwierzętom Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zakupi i rozwiesi na terenach kompleksów leśnych pięćdziesiąt specjalnych budek dla popielic i orzesznic.

Owady zapylające (tak zwane zapylacze) pełnią istotną rolę w ekosystemach oraz w gospodarce rolnej. Wskutek zmian wprowadzonych przez człowieka (stosowanie pestycydów, zmiany klimatyczne, zaprzestanie prowadzenia łąk kośnych oraz inne działania powodujące utratę miejsc życia i rozrodu), a także rozpowszechniania się chorób i pasożytów istotnie zmniejszyła się populacja dziko żyjących owadów zapylających. Jedną z metod zapobiegania zmniejszaniu liczby dziko żyjących zapylaczy są działania na rzecz poprawy dostępności do roślin miododajnych oraz ochrona owadów poprzez zapewnienie im możliwości schronienia i budowy gniazd - stawianie tak zwanych hoteli dla owadów zapylających. Tego typu domki, w zależności od konstrukcji, są zasiedlane przez różne gatunki zapylaczy: dzikie pszczoły (murarki ogrodowe, pszczolinki i inne pszczoły samotnice), biedronki, złotooki, trzmiele, niektóre gatunki os, a także inne gatunki. W ramach zadania zostaną zakupione domki dla zapylaczy (siedem dużych i sześć małych), które również zostaną rozmieszczone na terenie Parku przy współpracy z Nadleśnictwem Elbląg. Ponadto jesienią tego roku w pobliżu domków dla owadów zostanie dosiana łąka kwietna, z zastosowaniem specjalnej kompozycji nasion roślin miododajnych.

Całkowity koszt zadania wynosi 11.250 złotych. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 7.500 złotych.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę