Okolice Nowinki. Fot. Zbigniew Zagrodzki Okolice Nowinki. Fot. Zbigniew Zagrodzki
Okolice Nowinki. Fot. Zbigniew Zagrodzki Okolice Nowinki. Fot. Zbigniew Zagrodzki
Okolice Nowinki. Fot. Zbigniew Zagrodzki Okolice Nowinki. Fot. Zbigniew Zagrodzki
Okolice Próchnika. Fot. Zygmunt Gawron Okolice Próchnika. Fot. Zygmunt Gawron
Okolice Próchnika. Fot. Zygmunt Gawron Okolice Próchnika. Fot. Zygmunt Gawron

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ
PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ

Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem:

pkwe.warmia.mazury.pl

LIFESCAPE

W dniu 13 kwietnia 2011 roku w Rostoku Komitet Sterujący Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu LIFEscape, którego inicjatorem i partnerem wiodącym jest Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, działający w imieniu i z upoważnienia Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Oprócz Parku w projekcie uczestniczą partnerzy (siedmiu) z jednostek samorządów terytorialnych i wyższych uczelni z Polski, Litwy, Szwecji i Danii.

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie na drodze współpracy międzynarodowej wzorców ochrony krajobrazu, służących realnemu wdrażaniu postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Głównym kierunkiem podejmowanych działań jest zachowanie krajobrazów naturalnych i półnaturalnych, zapobieganie wprowadzaniu dysharmonii w krajobrazie, a także rewaloryzacja krajobrazów zdewastowanych. Realizacja projektu trwać będzie do końca 2013 roku.

Oficjalnym otwarciem projektu „LIFEscape” była międzynarodowa konferencja pod hasłem „Protection of valuable agricultural and natural landscapes in international experience” („Ochrona cennych krajobrazów rolniczych i naturalnych w doświadczeniu międzynarodowym”), która odbyła się w dniu 16 listopada 2011 roku w Elblągu w Ratuszu Staromiejskim, mieszczącym się przy ulicy Stary Rynek 25.

 Do pobrania:
- plakat informacyjny 
- roboczy program konferencji
 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę