Okolice Nowinki. Fot. Zbigniew Zagrodzki Okolice Nowinki. Fot. Zbigniew Zagrodzki
Okolice Nowinki. Fot. Zbigniew Zagrodzki Okolice Nowinki. Fot. Zbigniew Zagrodzki
Okolice Nowinki. Fot. Zbigniew Zagrodzki Okolice Nowinki. Fot. Zbigniew Zagrodzki
Okolice Próchnika. Fot. Zygmunt Gawron Okolice Próchnika. Fot. Zygmunt Gawron
Okolice Próchnika. Fot. Zygmunt Gawron Okolice Próchnika. Fot. Zygmunt Gawron

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ
PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ

Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem:

pkwe.warmia.mazury.pl

powrót

Spotkanie studyjne partnerów projektu „LIFEscape – Krajobraz Jako Byt”

W dniach 15 i 16 maja 2013 roku odbyło się w Kadynach kolejne spotkanie wszystkich partnerów projektu LIFEscape: ze Szwecji, Danii, Litwy i Polski. Organizatorem tego spotkania był partner – Gmina Tolmicko przy wsparciu merytorycznym Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu.

Pierwszego dnia każdy z partnerów przedstawił stan realizacji działań od czasu ostatniego spotkania w Kłajpedzie oraz zaplanowane działania do końca projektu (październik 2013 roku). Odbyły się konsultacje partnerskie dotyczące jednego z produktów projektu, tzw. Handbook - opracowania zawierającego dobre praktyki dla ochrony krajobrazu. Miały również miejsce warsztaty metodyczne przeprowadzone przez eksperta do spraw planowania przestrzennego, skierowane do partnerów projektu, przedstawicieli organów uczestniczących w tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania terenu (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Konserwatora Zabytków, Starostwa Powiatowego, Nadleśnictwa Elbląg, grup interesu społecznego). W ich trakcie zaprezentowano katalog propozycji architektonicznych dla Wysoczyzny Elbląskiej.

Kolejny dzień poświęcono na zobrazowanie w terenie proponowanych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów leżących na terenie Wysoczyzny Elbląskiej, ratujących potencjał krajobrazowy jednego z obszarów pilotażowych projektu LIFEscape (Łęcze, Tolmicko) oraz jego dziedzictwo kulturowe.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę