Aleja kasztanowców w Zajeździe. Fot. Zygmunt Gawron Aleja kasztanowców w Zajeździe. Fot. Zygmunt Gawron
Aleja kasztanowców w Zajeździe. Fot. Zygmunt Gawron Aleja kasztanowców w Zajeździe. Fot. Zygmunt Gawron
Owce. Fot. Zygmunt Gawron Owce. Fot. Zygmunt Gawron
Widok w kierunku Zalewu Wiślanego z okolic Łęcza. Fot. Zygmunt Gawron Widok w kierunku Zalewu Wiślanego z okolic Łęcza. Fot. Zygmunt Gawron
Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łęczu. Fot. Zygmunt Gawron Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łęczu. Fot. Zygmunt Gawron

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ
PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ

Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem:

pkwe.warmia.mazury.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zasady udzielania zamówień publicznych związanych z realizacją projektów RPO reguluje "Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej na potrzeby realizacji projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020" wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej nr 7/2018 z dnia 22 października 2018 roku.

Zarządzenie Dyrektora Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej

Regulamin udzielania zamówień puiblicznych

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych - Plan zamówień publicznych na rok 2020: DOSTAWY i USŁUGI

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzialania zamówień publicznych 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę