Kadyny. Fot. Zygmunt Gawron Kadyny. Fot. Zygmunt Gawron
Zalew Wiślany oglądany z okolic Tolkmicka. Fot. Zygmunt Gawron Zalew Wiślany oglądany z okolic Tolkmicka. Fot. Zygmunt Gawron
W rezerwacie przyrody Buki Wysoczyzny Elbląskiej. W rezerwacie przyrody Buki Wysoczyzny Elbląskiej.
Zima w okolicach wsi Pagórki. Fot. Zygmunt Gawron Zima w okolicach wsi Pagórki. Fot. Zygmunt Gawron
Tor kolei nadzalewowej w okolicach Świętego Kamienia. Fot. Zygmunt Gawron Tor kolei nadzalewowej w okolicach Świętego Kamienia. Fot. Zygmunt Gawron

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ
PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ

Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem:

pkwe.warmia.mazury.pl

powrót

Nowinka

Rezerwat przyrody „Nowinka”, utworzony pod koniec 2006 roku równocześnie z rezerwatem „Dolina Stradanki”, obejmuje izolowany kompleks leśny o powierzchni 74,25 ha, rozciągający się na południowy wschód od Tolkmicka, w strefie krawędziowej Wysoczyzny Elbląskiej. 

Celem ochrony jest zachowanie oraz ochrona malowniczych dolin erozyjnych, występujących w nich wysięków i zabagnień oraz porastających je zbiorowisk leśnych. Jest to rezerwat leśny.
Dynamicznie urzeźbiony teren pochodzenia - jak cała Wysoczyzna Elbląska - morenowego, z głębokimi wąwozami i wyniesieniami do około 100 metrów nad poziomem morza, porasta las liściasty (głównie bukowy) z niewielką domieszką gatunków iglastych. W dolinach cieków i wilgotnych miejscach występują lasy łęgowe i olsy. 

Względne różnice wysokości przekraczają tutaj miejscami ponad 50 metrów. Jarami płyną liczne cieki, łączące się ostatecznie w jeden większy strumień - bezimienny dopływ rzeki Stradanki. Biorą one swój początek z licznie rozsianych na tym obszarze wysięków wodnych. To właśnie formy erozyjne stanowią główny walor rezerwatu. 

Z roślin objętych ochroną gatunkową na terenie rezerwatu występują: wroniec widlasty oraz storczyki: kruszczyki szerokolistny, podkolan zielonawy oraz gnieźnik leśny. Rosną tu także gatunki rzadziej spotykane na obszarze Wysoczyzny Elbląskiej, między innymi: czerniec gronkowy, zawilec żółty czy złoć pochwolistna.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę