Kadyny. Fot. Zygmunt Gawron Kadyny. Fot. Zygmunt Gawron
Zalew Wiślany oglądany z okolic Tolkmicka. Fot. Zygmunt Gawron Zalew Wiślany oglądany z okolic Tolkmicka. Fot. Zygmunt Gawron
W rezerwacie przyrody Buki Wysoczyzny Elbląskiej. W rezerwacie przyrody Buki Wysoczyzny Elbląskiej.
Zima w okolicach wsi Pagórki. Fot. Zygmunt Gawron Zima w okolicach wsi Pagórki. Fot. Zygmunt Gawron
Tor kolei nadzalewowej w okolicach Świętego Kamienia. Fot. Zygmunt Gawron Tor kolei nadzalewowej w okolicach Świętego Kamienia. Fot. Zygmunt Gawron

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ
PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ

Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem:

pkwe.warmia.mazury.pl

powrót

Dolina Stradanki

Leśny rezerwat przyrody „Dolina Stradanki” utworzony w 2006 roku (jednocześnie z rezerwatem „Nowinka”), obejmuje wąski pas lasu porastającego strome skarpy głębokich wąwozów rzeki Stradanki i części jej dopływów, wraz z tymi ciekami, o łącznej powierzchni 119,86 ha. Rezerwat rozciąga się na długości około 6 km we wschodniej części wielkiego kompleksu leśnego, pomiędzy Tolkmickiem a Przybyłowem i w całości leży na gruntach administrowanych przez Nadleśnictwo Elbląg.

Rezerwat utworzono w celu zachowania i ochrony unikatowego, niezwykle pięknego krajobrazu doliny rzeki Stradanki z siecią bocznych dolinek i porastającego te tereny lasu bukowego, ochrony stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz ochrony zwierząt, głównie awifauny.

Malowniczo meandrująca Stradanka płynie przez najdziksze ostępy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, ze dobrze zachowanymi jeszcze fragmentami naturalnych ekosystemów leśnych: buczyn, grądów, lasów wilgotnych, łęgowych, olsów i borów bagiennych. Górski charakter krajobrazu doliny rzeki podkreślają przedstawiciele flory i fauny, typowej dla polskich gór i pogórza: szczyty i skarpy przepastnych jarów Stradanki i jej dopływów pokrywają łany okazałego skrzypu olbrzymiego i lepiężnika białego, a mroczne dna wąwozów porasta piękna paproć - pióropusznik strusi. Występuje tu także tojad dzióbaty, zakwitający późnym latem w błękitno-fioletowych barwach.

Florę rezerwatu wzbogaca obecność rzadkich storczyków: kruszczyka sinego i szerokolistnego, gnieźnika leśnego i podkolana zielonawego. Z innych występujących tu roślin na szczególną uwagę zasługują: tojad dziobaty, wawrzynek wilczełyko, dzwonek szerokolistny, wroniec widlasty, widłak jałowcowaty, i pióropusznik strusi. Wszystkie wymienione rośliny objęte są ochroną gatunkową.

Bogaty tu jest świat zwierzęcy. Z rzadkich ptaków należy wymienić: bociana czarnego, orlika krzykliwego, bielika, kobuza, żurawia, zimorodka, dzięcioła czarnego i zielonosiwego, zniczka, muchołówkę białoszyją, pokrzywnicę i orzechówkę. Nad wartkimi strumieniami gnieżdżą się pliszki górskie, a w zimie przebywają pluszcze. Ssaki reprezentowane są przez: wilka (coraz częściej obserwowanego), wydrę, gronostaja, popielicę i orzesznicę. Na bagnach spotkać można nieczęstego tu płaza: żabę moczarową.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę