Kadyny. Fot. Zygmunt Gawron Kadyny. Fot. Zygmunt Gawron
Zalew Wiślany oglądany z okolic Tolkmicka. Fot. Zygmunt Gawron Zalew Wiślany oglądany z okolic Tolkmicka. Fot. Zygmunt Gawron
W rezerwacie przyrody Buki Wysoczyzny Elbląskiej. W rezerwacie przyrody Buki Wysoczyzny Elbląskiej.
Zima w okolicach wsi Pagórki. Fot. Zygmunt Gawron Zima w okolicach wsi Pagórki. Fot. Zygmunt Gawron
Tor kolei nadzalewowej w okolicach Świętego Kamienia. Fot. Zygmunt Gawron Tor kolei nadzalewowej w okolicach Świętego Kamienia. Fot. Zygmunt Gawron

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ
PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ

Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem:

pkwe.warmia.mazury.pl

powrót

Buki Wysoczyzny Elbląskiej

Utworzony w 1961 roku rezerwat przyrody „Buki Wysoczyzny Elbląskiej” zajmuje centralną część Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, położony na północny wschód od miejscowości Łęcze, po wschodniej stronie leśnej drogi prowadzącej z Kadyn do miejscowość Pagórki. Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 92,12 ha. 

Rezerwat utworzono w celu zachowania i ochrony fragmentu żyznej buczyny niżowej (las bukowy z niewielką domieszką jaworu, sosny i grabu) z rzadkimi na Wysoczyźnie Elbląskiej: kostrzewą leśną, perłówką jednokwiatową i żywcem cebulkowym, kwaśnej buczyny niżowej (las bukowy z niewielką domieszką różnych gatunków drzew, o słabo wykształconej warstwie podszytu i ubogim runie) oraz grądu gwiazdnicowego (las dębowo-grabowy o urozmaiconym pod względem gatunkowym drzewostanie i bogatym runie) z czosnkiem niedźwiedzim i żebrowcem górskim.

Rezerwat przyrody „Buki Wysoczyzny Elbląskiej” leży w całości w granicach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej - obszaru niezwykle cennego pod względem przyrodniczym, o urozmaiconej rzeźbie z głębokimi rozcięciami erozyjnymi i deniwelacjach dochodzących do 60 metrów. Płyną tu liczne strumienie i potoki. Znaczne spadki oraz budowa geologiczna sprzyjają erozji gleb, ale też nadają obszarowi rezerwatu unikalny, wyjątkowo malowniczy charakter. Właśnie ze względu na to typowe dla Wysoczyzny Elbląskiej ukształtowanie terenu, przypominające charakterem tereny podgórskie, możliwe jest występowanie na obszarze rezerwatu typowo górskich gatunków roślin. Rosną tu między innymi: manna gajowa, lepiężnik biały, przetacznik górski, tojad dzióbaty czy żebrowiec górski. Należy wymienić także rośliny objęte ochroną częściową: wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, wroniec widlasty, widłak jałowcowaty i gnieźnik leśny oraz objęty ochroną całkowitą kruszczyk siny.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę