Święty Kamień. Fot. Zygmunt Gawron Święty Kamień. Fot. Zygmunt Gawron
Zaskroniec. Fot. Zygmunt Gawron Zaskroniec. Fot. Zygmunt Gawron
Pastwisko w okolicach Chojnowa. Pastwisko w okolicach Chojnowa.
Zalew Wiślany oglądany z okolic Tolkmicka. Fot. Z. Gawron Zalew Wiślany oglądany z okolic Tolkmicka. Fot. Z. Gawron
Wieś Nowinka. Fot. Z. Gawron Wieś Nowinka. Fot. Z. Gawron

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ
PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ

Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem:

pkwe.warmia.mazury.pl

powrót

Rzeźba terenu

Wysoczyzna Elbląska, wyraźnie wyniesiony garb terenowy otoczony płaskimi aluwialnymi terenami, różni się morfologicznie od otaczających ją obszarów. Daje się w jej obrębie wyróżnić dwie strefy geomorfologiczne: krawędziową i wierzchowinową.

Cieki spływające z centralnych partii Wysoczyzny Elbląskiej w kierunku Zalewu Wiślanego wytworzyły liczne rozcięcia erozyjne dzielące teren na mniejsze i większe fragmenty. U wylotu tych rozcięć, szczególnie w rejonie Tolkmicka, Kadyn i Jagodnika, występują pagórki ostańcowe o różnych kształtach i wysokościach osiągających miejscami nawet 35 metrów.

Zdecydowanie mniej dynamiczną rzeźbą charakteryzuje się strefa wierzchowinowa Wysoczyzny Elbląskiej. Podstawowy udział w ukształtowaniu powierzchni ma tutaj morena denna falista, a deniwelacje dochodzą do 10-15 metrów. Można tu dostrzec wzniesienia moren czołowych, kemy, zespoły drumlinów oraz płaskie niecki denudacyjno-akumulacyjne.

Na wysokości Kadyn i Tolkmicka moreny czołowe układają się w ciągi. Ich wysokości względne nie są duże, charakteryzują się one jednak znaczną ostrością, obserwowaną zwłaszcza w okolicach wykształconych przez Stradankę i Grabiankę rozcięć erozyjnych. Formy akumulacyjne strefy martwego lodu (kemy) skoncentrowane są w rejonie Łęcza, Pagórków i Milejewa. Niecki denudacyjno-akumulacyjne rozmieszczone są dość równomiernie na wierzchowinie Wysoczyzny Elbląskiej; są to znacznych rozmiarów zagłębienia bezodpływowe wypełnione często materiałem organicznym. Drumliny (formy o wydłużonym kształcie i wysokości względnej sięgającej 20-30 metrów oraz osiach podłużnych przebiegających południkowo) ciągną się pasmem od Przybyłowa do Jagodnika.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę