Fot. Zygmunt Gawron Fot. Zygmunt Gawron
Fot. Zygmunt Gawron Fot. Zygmunt Gawron
Fot. Zygmunt Gawron Fot. Zygmunt Gawron
Fot. Zygmunt Gawron Fot. Zygmunt Gawron

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ
PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ

Zapraszamy na nową stronę internetową pod adresem:

pkwe.warmia.mazury.pl

ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW

Informacja dla osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów noszących się z zamiarem usunięcia drzew i krzewów rosnących na terenach nieruchomości stanowiących własność miasta Elbląg

Wypełnione wnioski (formularz A - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów) wraz z odpowiednimi załącznikami (wymienionymi w punkcie VII wniosku) należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w siedzibie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu (ul. Bohaterów Westerplatte 18, 82-300 Elbląg). 

Pamiętajmy, że sprawy dotyczące usuwania drzew i krzewów zaliczane są do grupy spraw szczególnie skomplikowanych i ich rozpatrzenie powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wzory dokumentów i formularzy można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiele przydatnych informacji dotyczących ochrony zadrzewień oraz usuwania drzew i krzewów znajdą Państwo na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę