Mosty w Stańczykach fot. Piotr Tałałaj Mosty w Stańczykach fot. Piotr Tałałaj
Cmentarz ewangelicki w Dubeninkach fot. Anna Naruszewicz Cmentarz ewangelicki w Dubeninkach fot. Anna Naruszewicz
Kościół w Żytkiejmach fot. Anna Naruszewicz Kościół w Żytkiejmach fot. Anna Naruszewicz

 

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

Walory kulturowe

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej i jego otulina obejmują obszary będące od wieków terenami przygranicznymi.  Na rozwój i współczesny wygląd krajobrazu kulturowego wpływali mieszkańcy tych ziem: Jaćwingowie, Litiwni, Niemcy, Polacy. 

Reliktem po plemionach Jaćwingów są odkrycia grodzisk i cmentarzysk - m.in. w Pobłędziu i Żytkiejmach. Pozostałościami po litewskich osadnikach, którzy zasiedlali te tereny od XVI wieku są oryginalne nazwy wielu miejscowości: Żytkiejmy, Kiekskiejmy, Kiepojcie, Skajzgiry. Z kolei przynależność terenów do Prus, pozostawiła nam w spadku charakterystyczną architekturę, cmentarze, a także wspaniale ukształtowaną przyrodę - parki podworskie, przydrożne aleje. Po drugiej wojnie światowej obszar ten został włączony do Polski i zasiedlony głównie przez ludność z sąsiadującej Suwalszczyzny. Obecnie w domowych zaciszach powielana jest kultura suwalska - regionalna kuchnia, drobne rękodzieło, polskie pieśni i obrzędy.

Dowiedz się więcej o:

- historii tych ziem,

- atrakcjach turystycznych,

- ochronie krajobrazu kulturowego.

(an)

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę