Ścieżka Rechot. Ścieżka Rechot.

 

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

powrót

Szlaki piesze

Szlak Wilhelma - kolor czarny (pętla duża), kolor żółty (pętla mała) NOWA INFRASTRUKTURA
Przebieg pętli dużej: Park podworski w Bludziach - Droga Romincka - rozdroże przy Drodze Granicznej - Park podworski w Bludziach (13km)
Przebieg pętli małej: Boczki - rozdroże przy Drodze Granicznej - Boczki (4km)

 

Pętla duża licząca 13 km zaczyna się i kończy przy zabytkowym parku podworskim w Bludziach. Przebiega przez urozmaicone, puszczańskie tereny, mija dzikie doliny rzeczne, rozlewiska bobrowe oraz śródleśną aleję dębów czerwonych. Doprowadza turystów do głazu „dwutysięcznego”, „dwustronnego” i „małego”. 
Pętla mała o długości 4 km rozpoczyna się i kończy przy leśniczówce „Boczki”. Biegnie ciekawymi leśnymi drogami, mijając m.in. starą aleję dębów szypułkowych. Umożliwia dotarcie do głazu „dwutysięcznego” i „dwustronnego”.
Obie pętle spotykają się koło rozdroża na Drodze Granicznej, dając możliwość dowolnej kombinacji trasy przejścia.
Dodatkowo oznakowane zostało dojście do pętli dużej dla turystów przemierzających puszczę od strony Żytkiejm. Tablica informacyjna i drogowskaz kierujące na szlak postawione są koło mostku na Błędziance, na Drodze Rominckiej. 

 

Szlak zielony
Przebieg szlaku: Gołdap – Jurkiszki – Czarnowo Średnie (Hajnówek) – Błąkały – Stańczyki (33 km)

Szlak wprowadza turystów w głąb Puszczy Rominckiej, podążając niemal wyłącznie przez tereny leśne, na długim odcinku także w pobliżu granicy państwowej. Atrakcyjność szlaku opiera się głównie o walory przyrodnicze. Szlak mija okolice leśnych rezerwatów przyrody „Mechacz Wielki”, „Boczki” i „Dziki Kąt”, przy których znajdują się tablice informacyjne. Na trasie znajduje się kilka pomników przyrody, miedzy innymi żywotnik dwupienny i grupa siedmiu buków. Krótki odcinek pokrywa się ze ścieżką przyrodniczą „Puszcza Romincka”. Niewątpliwą atrakcją historyczną szlaku jest pochodzący z 1900 roku głaz Wilhelma upamiętniający cesarskie polowanie na jelenia. Szlak kończy swój bieg przy mostach w Stańczykach. Jego przebieg w stosunku do pierwotnego (opisanego w poniższym załączniku) różni się w końcowym odcinku z uwagi na brak przejścia pod mostami w Stańczykach. Znaki szlaku zostały odnowione latem 2011 r.

Do pobrania: Opis szlaku zielonego (Uwaga! Opis zawiera pierwotny przebieg szlaku. Przy odnowie szlak został miejscami zmodyfikowany. Zmiany dotyczą m.in. okolic Stańczyk.)

Zobacz też:  mapa z przebiegiem szlaku na portalu polskaekologia24.pl

 

Szlak czerwony
Przebieg szlaku: Gołdap – Las Kumiecie – jez. Gołdap – Botkuny – Galwiecie – Pluszkiejmy – Budwiecie – Markawy – Żabojady – Będziszewo – Błąkały – Stańczyki – Golubie – Pobłędzie (46 km)

Szlak prowadzi południową częścią Puszczy Rominckiej, meandrując między terenami leśnymi a otwartymi przestrzeniami. Wiele dróg, którymi biegnie, posiada wysokie walory widokowe. Szlak mija miejsca niezwykle interesujące krajobrazowo i historycznie: byłą kwaterę wojsk Luftwaffe w gołdapskim Lesie Kumiecie, podwójne mosty kolejowe w Botkunach i Stańczykach, dawne majątki ziemskie w Galwieciach i Bludziach, byłe dworce kolejowe w Botkunach i Pobłędziu. Podążając szlakiem zobaczymy kilka pomników przyrody. Do najciekawszych z nich zaliczyć można "Dworzanina" - sędziwego dęba szypułkowego rosnącego w parku podworskim w Bludziach oraz aleję jarząbów szwedzkich w Stańczykach. Niektóre odcinki szlaku pokrywają się z przebiegiem ścieżek przyrodniczych („Na skraju puszczy”, „Wokół jarów Błędzianki”, "Golubie, wieś, której nie ma”). W Będziszewie znajduje się postawiona przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej wiata i wieża widokowa. Znaki szlaku zostały odnowione latem 2012 roku.

Do pobrania: Opis szlaku czerwonego  (Ywaga! Opis zawiera pierwotny przebieg szlaku. Przy odnowie szlak został miejscami zmodyfikowany. Zmiany dotyczą m.in. okolic Stańczyk.)

Zobacz też:  mapa z przebiegiem szlaku na portalu polskaekologia24.pl

 

Szlak niebieski
Przebieg szlaku - leśniczówka Żyliny koło Jurkiszek - Puszcza Romincka - Galwiecie (13 km)

Szlak prowadzi drogami leśnymi w zachodniej części Puszczy Rominckiej. Zaczyna się koło leśniczówki Żyliny w Jurkiszkach, następnie prowadzi na północ w kierunku granicy panstwowej, po czym wraca na skraj puszczy do wsi Galwiecie. Na trasie znajduje się między innymi jeden z głazów Wilhelma (bez napisu), środleśna aleja lipowa, kamień poświęcony leśnikowi Oswaldowi Kahnertowi zamordowanemu przez kłusowników w 1919 r. oraz XIX-wieczny pałac i park w Galwieciach. Szlak został wyznaczony przez Stowarzyszenie Fabryka Cudów w 2013 roku.

Zobacz też:  mapa z przebiegiem szlaku na portalu polskaekologia24.pl


Szlak żółty
Przebieg szlaku: Żytkiejmy - Degucie - Skajzgiry - Pobłędzie - Kramnik (ok. 10 km) 

Odcinek biegnący przez nasz teren stanowi początkowy fragment szlaku żółtego umozliwiającego poznanie walorów Swalszczyzny. Z Kramnika szlak biegnie w kierunku Smolnik (Suwalski Park Krajobrazowy) i dalej do Krzywego (Wigierski Park Narodowy). Na naszym odcinku żółty szlak prowadzi przez malownicze tereny otwarte położone na obrzeżach Puszczy Rominckiej. Po drodze szlak mija jezioro Małe Pobłędzie oraz rezerwat "Uroczysko Kramnik" (tablica informacyjna).

 

 
 

 

 


(an, zs)

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę