Bludzia fot. Alicja Harcińska Bludzia fot. Alicja Harcińska
Wykroty w Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz Wykroty w Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz
Nad Żytkiejmską Strugą fot. Anna Naruszewicz Nad Żytkiejmską Strugą fot. Anna Naruszewicz

 

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

powrót

Roślinność

Szata roślinna  

Wpływ klimatu kontynentalnego i morfologiczne zróżnicowanie powierzchni powodują, że zbiorowiska Puszczy Rominckiej mają bardziej północny charakter niż zbiorowiska sąsiedniej Puszczy Augustowskiej czy Boreckiej. W Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej dominuje kilka podstawowych zbiorowisk leśnych. Największy procent wśród typów lasu stanowią lasy borealne – bory mieszane, w skład, których wchodzi świerk oraz dąb, grab, jesion i klon. Na żyznych gliniastych pagórkach i zboczach przeważają grądy, czyli lasy dębowo-lipowo-grabowo-świerkowe z domieszką klonu, jesionu i brzozy, z bogatym podszytem. Równiny porastają świeże bory sosnowe i świerkowe z czarną jagodą w runie. Niewielkie obszary zajmują świerczyny na torfie, które wraz z borem świerkowo-sosnowym nadają Puszczy Rominckiej północny charakter. W zatorfionych dolinach strumieni występują łęgi jesionowo-olszowe i gwiazdnicowe, z chronionym pióropusznikiem strusim. W zagłębieniach pojeziornych występują bogate zbiorowiska torfowiskowe z turzycą, wełnianką, bagnem zwyczajnym, modrzewnicą zwyczajną, bażyną czarną, borówką bagienną, a także gatunkami reliktowymi, jak wierzba borówkolistna, brzoza niska, czy malina moroszka. Dużą osobliwością Puszczy są torfowiska kopułowe ze źródłami.

Szata roślinna Parku Krajobrazowego charakteryzuje się wysokim stopniem naturalności. Gatunki rodzime stanowią aż 86% wszystkich roślin naczyniowych. Omawiając florę parku nie można pominąć drzew, które tworzą Puszczę Romincką. Duży udział w tutejszych drzewostanach mają gatunki liściaste tj. dąb szypułkowy, olsza, brzoza, grab, leszczyna, wiąz, wierzba, lipa, klon zwyczajny, jesion. Jednak północnego charakteru nadają puszczy zbiorowiska borowe tworzone przede wszystkim przez świerk i sosnę. Torfowiska, które są niezwykle ubogimi siedliskami stanowią doskonałą ostoję dla reliktów polodowcowych tj. brzoza niska, malina moroszka, czy manna litewska, która w Puszczy Rominckiej ma swoje jedyne stanowisko w Polsce.

Puszcza Romincka jest ostoją licznych gatunków chronionych oraz uznanych za zagrożone. Występują tu takie rzadkości jak wielosił błękitny, stoplamek bałtycki, czy żłobik koralowy. Obszar ten jest głównym miejscem występowania turzycy skąpokwiatowej i koniczyny kasztanowatej w północno-wschodniej Polsce. W parku występują gatunki górskie, niezwykle rzadko spotykane na niżu tj. pióropusznik strusi, czosnek niedźwiedzi, przetacznik górski. Olbrzymia większość gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem w skali kraju i regionu występuje w Puszczy Rominckiej na różnego typu torfowiskach i mokradłach.

Spośród roślin obcego pochodzenia, większość stanowią archeofity, czyli gatunki zawleczone przez człowieka na te tereny ponad 500 lat temu, wraz z rozprzestrzenianiem się upraw zbożowych. Należą do nich m.in. chaber bławatek, niezapominajka polna, żmijowiec zwyczajny, piołun. Do gatunków obcych należą również buk, robinia akacjowa, dąb czerwony, czy klon jawor.

Porosty

W Puszczy Rominckiej uwagę zwraca także obfitość porostów zaliczanych do królestwa grzybów. Ich obecność wynika z małego skażenia powietrza. Stwierdzono tu występowanie 241 gatunków porostów, w  tym 47 gatunków objętych ochroną prawną. Dużą osobliwością jest granicznik płucnik zaliczany do największych polskich porostów, którego plechy osiągają do 40 cm średnicy oraz okazałe brodaczki o zwisających plechach, mierzące 30 cm i więcej.

Magdalena Marzec, an
 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę