OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

powrót

Rezultaty projektu

 

W ramach projektu Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej zrealizował m.in. następujące działania:

1. Budowa 3 miejsc rekreacyjno-edukacyjnych nad Jeziorem Czarnym, Przerośl i Tobellus. Czytaj więcej...

2. Budowa 2 wież widokowych w Stańczykach i Pobłędziu. Czytaj więcej...

3. Budowa placu zabaw przy siedzibie Parku w Żytkiejmach. Czytaj więcej...

4. Adaptacja budynku gospodarczego na cele wystawienniczo-edukacyjne.

5. Powstanie Ogrodu Dydaktycznego "Rominatarium".

6. Zakup stacji meteorologicznej. Czytaj więcej...

7. Doposażenie Parku w pomoce dydaktyczne, książki, sprzęt dydaktyczny.

8. Doposażenie Parku w sprzęt komputerowy i biurowy.

9. Powstanie muralu edukacyjnego wewnątrz siedziby Parku. Czytaj dalej...

10. Powstanie aplikacji edukacyjno-promocyjnej po Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej. Czytaj więcej...

11. Wykonanie 3 tematycznych wystaw fotograficznych o walorach Parku.

12. Modernizacja ścieżek edukacyjnych na terenie Parku. Czytaj więcej....

13. Wytyczenie nowego szlaku turystycznego w Puszczy Rominckiej pn. "Szlak Wilhelma". Czytaj więcej...

14. Opracowanie i montaż nowych tablic informacyjnych o walorach Parku. 

 

 

Działania te są dofinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę