Siedziba PKPR w Żytkiejmach. fot. Anna Naruszewicz Siedziba PKPR w Żytkiejmach. fot. Anna Naruszewicz

Ogłoszenia

11-10-2019

Zapytanie ofertowe na Zakup i dostarczenie sprzętu dydaktycznego na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej”.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Zał. 2 - Wzór umowy.

4. Zał. 3 - Wzór oferty.

 

14-08-2019

Zapytanie ofertowe na „Doposażenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w pomoce edukacyjne”.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Zał. 2 - Wzór umowy.

4. Zał. 3 - Wzór oferty.

 

 

07-08-2019

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie oceny wpływu realizacji projektu pn. „Czynna ochrona rzadkich gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie (LIFE17 NAT/PL/000011)” na usługi ekosystemowe i otoczenie społeczno-gospodarcze”.

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Wzór wykazu osób

4. Wzór oświadczenia o doświadczeniu osób, którymi dysponuje Wykonawca

5. Projekt umowy

 

 

 

08-03-2019

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi "Przeprowadzenia monitoringu występowania żółwia błotnego na podstawie analizy DNA środowiskowego "
prowadzone w ramach realizacji projektu „Active protection of rare amphibian and reptile species in the Natura 2000 sites in Europe” LIFE17 NAT/PL000011, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Wzór wykazu osób

4. Wzór oświadczenia o doświadczeniu osób, którymi dysponuje Wykonawca

5. Projekt umowy

 

  

 

28-12-2018

Zарytаnie оfеrtоwе na dostarczenie samochodu osobowego na potrzeby Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

prowadzone w ramach realizacji projektu „Active protection of rare amphibian and reptile species in the Natura 2000 sites in Europe” LIFE17 NAT/PL000011, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Zарytаnie оfеrtоwе

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę