W rezerwacie Struga Żytkiejmska fot. Anna Naruszewicz W rezerwacie Struga Żytkiejmska fot. Anna Naruszewicz
Aleja jarząbów szwedzkich - pomnik przyrody fot. Katarzyna Siwak Aleja jarząbów szwedzkich - pomnik przyrody fot. Katarzyna Siwak

 

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

powrót

Użytki ekologiczne

Pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej mogą zostać objęte ochroną jako użytki ekologiczne. Przykładowo użytkami ekologicznymi mogą być: śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, starorzecza, wychodnie skalne, siedliska przyrodnicze, stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków.

W obrębie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej planowane jest utworzenie dwóch użytków ekologicznych.

„Ślepe jeziorko”
Planowany użytek obejmuje naturalny dystroficzny zbiornik wodny otoczony torfowiskiem wysokim wraz z borem bagiennym. Występują tu gatunki uznawane w Polsce za rzadkie i tracące stanowiska, między innymi turzyca bagienna Carex limosa, bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia.


„Torfowisko źródliskowe”
Planowany użytek ekologiczny obejmuje torfowisko źródliskowe wraz z otaczającym je rozlewiskiem bobrowym. Wyraźnie wykształcona kopuła torfowiska góruje ponad otaczającym ją trzcinowiskiem. Znajdują się tu stanowiska gatunków rzadkich i chronionych, w tym zarazy bladokwiatowej Orobanche pallidiflora i wielosiła błękitnego Polemonium caeruleum.

(an)
 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę