W rezerwacie Struga Żytkiejmska fot. Anna Naruszewicz W rezerwacie Struga Żytkiejmska fot. Anna Naruszewicz
Aleja jarząbów szwedzkich - pomnik przyrody fot. Katarzyna Siwak Aleja jarząbów szwedzkich - pomnik przyrody fot. Katarzyna Siwak

 

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

powrót

Pomniki przyrody

Za pomniki przyrody uznane mogą być twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz wyróżniające się spośród pozostałych wielkością, kształtem lub innymi osobliwymi cechami. Pomnikami przyrody mogą być pojedyncze drzewa i krzewy okazałych rozmiarów, grupy drzew, szpalery, aleje drzew, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Aby uznać drzewo za pomnikowe, mierzy się jego obwód w pierśnicy, czyli na wysokości 130 cm nad ziemią i porównuje z założonymi kryteriami. Przykładowo u dębu szypułkowego obwód ten musi być większy niż 300 cm, a u klonu zwyczajnego 225 cm. Pomnikowym głazem może zostać taki, który w obwodzie mierzonym w najszerszym, naziemnym miejscu ma 3 metry.

Na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i w jego otulinie zobaczyć można 22 pomniki przyrody. Są to głównie pojedyncze drzewa, ale także 6 grup drzew, 2 aleje, szpaler oraz 4 głazy narzutowe. Warto zobaczyć:

- aleję 229 jarząbów szwedzkich przy drodze Błąkały-Stańczyki,
- aleję 19 dębów szypułkowych przy budynku dawnego nadleśnictwa w Żytkiejmach,
- „Dworzanina” – sędziwego dęba szypułkowego znajdującego się w parku podworskim w Bludziach,
- grupę 7 buków – w Puszczy Rominckiej w oddziale 80, przy zielonym szlaku turystycznym,
- lipę odroślową – grupę 12 drzew zrośniętych u podstawy w Puszczy Rominckiej w oddziale 371, przy szlaku rowerowym „Śladami Rominckich Jeleni”.

Do pobrania:
Wykaz pomników przyrody

(an)  

 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę