Grzebiuszka ziemna fot. Jan Krasnodębski Grzebiuszka ziemna fot. Jan Krasnodębski

 

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

powrót

Mechanizm finansowy EOG

 

Informacje ogólne o Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009 - 2014). Poprzednia edycja dotyczyła okresu 2004-2009.

http://www.eog.gov.pl/o_programie/informacje_ogolne/strony/default.aspx

 

General information:

Norwegian Financial Mechanism and the European Economic Area Financial Mechanism, i.e. EEA and Norway Grants, are a form of foreign aid granted by Norway, Iceland and Liechtenstein to new UE Member States. The funds are connected with the Polish accession to the European Union and the simultaneous accession to the European Economic Area (EU + Iceland, Liechtenstein, Norway). Donor countries benefit from access to the internal market of the European despite the fact that they are non-EU members. Currently, the second edition of the grants is being implemented; it covers the period 2009-2014 The previous edition covered the period 2004-2009.

http://www.eog.gov.pl/english/about_the_programme/general_information/strony/start.aspx

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę