Grzebiuszka ziemna fot. Jan Krasnodębski Grzebiuszka ziemna fot. Jan Krasnodębski
powrót

Inauguracja projektuObserwując żaby tłumnie pojawiające się na drogach, widząc liczne kijanki w zbiornikach wodnych, słysząc wszechobecne wśród pól „kumkanie”, nie myślimy, że płazy należą do bardzo zagrożonych grup zwierząt, a ich liczebność w wielu krajach – w tym i w Polsce – sukcesywnie się zmniejsza. Dotyczy to szczególnie gatunków takich jak traszka grzebieniasta, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha zielona, ropucha paskówka. Za główne tego przyczyny uznaje się osuszanie mokradeł oraz zanikanie naturalnych „oczek” wodnych i drobnych cieków.

Na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej występuje wiele siedlisk, gdzie płazy znaleźć mogą dobre warunki do życia. Również baza pokarmowa jest wystarczająco bogata. Problem stanowi natomiast – szczególnie na obszarach rolniczych wokół Puszczy - utrzymanie drobnych zbiorników wodnych, niezbędnych płazom do rozrodu. Małe zbiorniki zanikają na skutek ich zamulania i procesów sukcesji – zarastająca je roślinność „wypompowuje” wodę powodując, że już w połowie lata zbiorniki te wysychają, uniemożliwiając pełen rozwój płazów. Zarastanie naturalnych, bezodpływowych zagłębień postępuje w bardzo szybkim tempie, czemu sprzyja eutrofizacja środowiska. Biogeny spływające z wodami opadowymi z pól i łąk gromadzą się w zagłębieniach terenu i stanowią łatwo dostępny pokarm dla roślin. Jedynym sposobem na uratowanie takich „oczek” wodnych jest usuwanie co pewien czas nadmiaru roślin oraz osadu organicznego nagromadzonego na dnie zagłębienia.

Działania takie od kilku lat prowadzą wspólnie Fundacja Puszczy Rominckiej oraz Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Dzięki środkom pozyskiwanym z różnorodnych źródeł odtwarzane są drobne zbiorniki wodne – idealnie dopasowane do potrzeb płazów. Dotychczas udało się odtworzyć ich 97. Przeprowadzone w 2012 roku szczegółowe badania potwierdziły wysoką skuteczność tej formy ochrony.

Starania Fundacji i Parku o środki na dalsze odtwarzanie zbiorników wodnych zakończyły się sukcesem. Projekt „Odtworzenie systemu drobnych zbiorników wodnych na obszarze SOOS Puszcza Romincka celem zwiększenia bioróżnorodności” uzyskał finansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (darczyńcy: Norwegia, Islandia i Liechtenstein), dzięki czemu możliwym będzie odtworzenie kolejnych 45 zbiorników, a także przeprowadzenie działań edukacyjnych poświęconych ochronie płazów (folder, seminaria). Wysokość dofinansowania: 477 945 zł

Uroczysta inauguracja projektu odbyła się w dniu 15 maja w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach. Goście z Polski, Litwy i Rosji – samorządowcy, służby ochrony przyrody, leśnicy, działacze organizacji pozarządowych – mieli okazję wysłuchać prelekcji poświęconej płazom i ich ochronie. Przedstawione zostały działania prowadzone dotychczas na terenie Puszczy Rominckiej i plany na najbliższą przyszłość, w tym założenia rozpoczynającego się projektu. Nie obyło się bez wyjazdu studyjnego w teren, w czasie którego uczestnicy mogli zobaczyć zbiorniki wodne odtwarzane w latach ubiegłych oraz będące w fazie budowy przejścia dla płazów pod drogą powiatową Żytkiejmy – Skajzgiry.

Spotkanie inauguracyjne zostało zorganizowane przy wsparciu Powiatu Gołdapskiego. 

(jk)

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę