W Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz W Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz

 

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

powrót

2008 rok

Najważniejsze działania Fundacji Puszczy Rominckiej zrealizowane w 2008 roku

Rozwój edukacji ekologicznej i obywatelskiej w kazachskiej części gór Ałtaj
Projekt realizowany był w Kazachstanie. Obejmował cykl szkoleń z zakresu prowadzenia edukacji ekologicznej oraz pozyskiwania funduszy na ochronę przyrody, w którym udział wzięli kazachscy nauczyciele, przedstwiciele lasów, parków narodowych, rezerwatów i organizacji pozarządowych. W ramach proejktu powstała także sala konferencyjna przy Katon-Karagaiskim Parku Narodowym z nowoczesnym zapleczem kompterowym i dydaktycznym. Finansowanie projektu - Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc oraz środki Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kompromis jako podstawa zrównoważonego rozwoju - wypracowanie zasad lokalizacji elektrowni wiatrowych
finansowany ze środków Fundacji EkoFundusz i Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramch projektu wykonane zostało opracowanie przyrodnicze przedstawiające środowiskowe uwarunkowania możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. W opracowniu wskazano strefę całkowitego zakazu lokalizacji tego typu inwestycji oraz określono zasady mające regulować inwestycje na obszarze pozostałym. Zorganizowano także konferencję podsumowującą wiedzę na temat energii odnawialnej.

Cykl zajęć "Eko-wakacje w gminie Dubeninki"
w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego przez Gminę Dubeninki ze środków PPWOW. W okresie wakacyjnym zrealizowano 30-godzinny cykl zajęć przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się na terenie Puszczy Rominckiej oraz w Żytkiejmach i Dubeninkach.

Dokumentacja techniczna urządzeń piętrzących oraz projekt wieży widokowej
Z dotacji uzsyaknej od WFOŚiGW w Olsztynie Fundacja Puszczy Rominckiej wykonała dokumentację techniczną remontów urządzeń piętrzących wodę na terenie Puszczy Rominckiej oraz projekt wieży widokowej. Budowy te zostały następnie zrealizowane (w 2008 roku) przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej ze środków Fundacji EkoFundusz.


Pozostałe projekty Fundacji Puszczy Rominckiej:   2012 rok    2011 rok    2010 rok    2009 rok     2007 rok    2006 rok


(an/jk)

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę