W Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz W Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz

 

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

powrót

2012 rok

Najważniejsze projekty zrealizowane przez Fundację Puszczy Rominckiej w 2012 roku

Odtworzenie sieci drobnych zbiorników wodnych na terenach polnych w SOO Puszcza Romincka
Na obrzeżach Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, przy granicy polno-leśnej, w miejscach nasłonecznionych, odtworzono 47 zbiorników wodnych o powierzchni 300m2 każdy. Stanowią one znakomite miejsca bytowania i rozrodu wielu gatunków płazów, w tym szczególnie cennych: traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego. Finansowanie: NFOŚiGW.

Ochrona zagrożonych ekosystemów mokradłowych w SOO Puszcza Romincka poprzez budowę sieci zastawek na starych rowach melioracyjnych
Realizacja przedsięwzięcia polegała na budowie 39 zastawek na starych rowach melioracyjnych w sposób szczególny osuszających wrażliwe siedliska rezerwatu Struga Żytkiejmska. Finansowanie: NFOŚiGW, Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Nadleśnictwo Gołdap.

Ochotnicza Straż Pożarna jako ważny element systemu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na pograniczu polsko-rosyjskim
W obwodzie kaliningradzkim tworzone są obecnie ochotnicze drużyny strażackie, brak jednak tam stosownych tradycji i doświadczeń. Zaproszono więc przedstawicieli rosyjskich samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, Sądu Konstytucyjnego do odwiedzenia powiatu gołdapskiego, gdzie prezentowano funkcjonowanie polskiej OSP - na przykładzie drużyn z Żytkiejm i Dubeninek. Finansowanie: Województwo Warmińsko-Mazurskie, WFOŚiGW w Olsztynie.
Relacja z projektu.

Organizacja wyjazdu studyjnego dla samorządowców z Gminy Dubeninki do Biebrzańskiego Parku Narodowego
W maju 2012 roku odbył się jednodniowy wyjazd studyjny do Biebrzańskiego Parku Narodowego, w którym udział wzięli radni, sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy Dubeninki. Celem wyjazdu było poznanie zasad funkcjonowania parku narodowego, a także korzyści i ograniczeń dla społeczności lokalnej wynikających z utworzenia tej formy ochrony przyrody. Finansowanie: WFOŚiGW w Olsztynie, Woj. Warmińsko-Mazurskie.
Relacja z wyjazdu.

 

Pozostałe projekty Fundacji Puszczy Rominckiej:     2011 rok    2010 rok    2009 rok    2008 rok    2007 rok    2006 rok

(jk/an)

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę