W Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz W Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz

 

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

powrót

2011 rok

Najważniejsze projekty zrealizowane przez Fundację Puszczy Rominckiej w 2011 roku

Wzmocnienie potencjału rolnictwa Wschodniego Kazachstanu poprzez rozwój tradycyjnego pszczelarstwa
Projekt realizowany był na pograniczu kazachsko-chińsko-rosyjskim – w górach Ałtaj. Jego celem była pomoc w odtworzeniu tradycyjnego pszczelarstwa, które rozwijało się tam prężnie od 1786 do 1990 roku. Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego upadło i kazachskie rolnictwo – w tym pszczelarstwo. Przygotowano i rozprowadzono po Wschodnim Kazachstanie „Poradnik pszczelarza” – zawierający informację o historii i specyfice ałtajskiego pszczelarstwa, a przede wszystkim – szczegółowe porady jak założyć i prowadzić pasiekę. „Poradnik pszczelarza” był wydany na płytach CD, został również zamieszczony na stronie internetowej Zarządu Zasobów Przyrodniczych Wschodniego Kazachstanu. Na gruntach należących do Zapowiednika-Muzeum „Berel” założono wzorcową, szkoleniową pasiekę. Prowadzona będzie ona w oparciu o metody opracowane w dużej mierze przez zesłańców, którzy odbywali na Ałtaju swe kary. Przeprowadzono szkolenia z zakresu pszczelarstwa dla mieszkańców katon-karagayskiego rejonu, a także promocję projektu – m.in. poprzez zorganizowanie wyjazdu studyjnego grupy dziennikarzy do wzorcowej pasieki. Finansowanie projektu: MSZ.
Relacja z projektu.

Przyroda granic nie uznaje – wizyta studyjna samorządowców z Gusieva i Nesterova w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej
W czerwcu 2011 roku Fundacja we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Rominckiej zorganizowała wizytę studyjnę dla przedstawicieli administracji Gusiewa, Niesterowa i Pionierska, biura prasowego gubernatora, Parku Narodowego „Mierzeja Kurońska”, a także rosyjskich organizacji pozarządowych. Głównym jej celem było zapoznanie gości z możliwościami, jakie stwarza powołanie obszaru chronionego – na przykładzie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Gości ciekawiły w szczególności działania prowadzone w sferze edukacji ekologicznej, tworzenia infrastruktury turystycznej oraz czynnej ochrony przyrody. Wizytę sfinansowano dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Olsztynie oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Relacja z projektu.

Ochrona przyrody szansą nie hamulcem – wyjazd studyjny samorządowców z powiatu gołdapskiego do Wigierskiego Parku Narodowego
W maju 2011 roku zorganizowano 3 wyjazdy studyjne do Wigierskiego Parku Narodowego dla samorządowców z Rady Gminy Dubeninki, Rady Miejskiej w Gołdapi, Rady Powiatu Gołdapskiego. Radni mieli okazję dowiedzieć się jak funkcjonuje park narodowy, jakie obowiązują na jego terenie uregulowania prawne, jakie z jego utworzeniem wiążą się konsekwencje dla samorządów lokalnych. Finansowanie: Województwo Warm-Maz, WFOŚiGW w Olsztynie.


Pozostałe projekty Fundacji Puszczy Rominckiej:   2012 rok     2010 rok    2009 rok    2008 rok    2007 rok    2006 rok

(jk/an)
 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę