W Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz W Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz

 

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

powrót

2010 rok

Najważniejsze projekty Fundacji Puszczy Rominckiej zrealizowane w 2010 roku

Dziedzictwo kulturowe jako podstawa zrównoważonego rozwoju przygranicznych terenów Polski i Litwy
Fundacja Puszczy Rominckiej włączyła się w realizację dużego projektu realizowanego głównie przez Stowarzyszenie „Dolina Issy” oraz litewskie Stowarzyszenie Wsi Szukle, w ramach którego wykonano dokumentację techniczną remontu Piramidy w Rapie oraz odbudowano pomnik św. Marii z Jezusem na rękach we wsi Szukle. Na działania Fundacja pozyskała środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Relacja z projektu.

Czynna ochrona przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej
Ze środków NFOŚiGW w ramach projektu odtworzono 10 zbiorników wodnych dla płazów, wybudowano 15 glinianych konstrukcji dla rzadkich, chronionych gatunków dzikich pszczół, wykoszono ręcznie 10 ha podmokłych łąk celem ochrony stanowisk storczyków i wielosiłu błękitnego.

Sprawny system pierwszej pomocy jako podstawa rozwoju i bezpieczeństwa obszarów wiejskich Wschodniego Kazachstanu
Projekt realizowany w Kazachstanie ze środków MSZ w ramach programu Polska Pomoc. Pracownicy Katon-Karagayskiego Parku Narodowego w Kazachstanie i funkcjonariusze miejscowych służb granicznych zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Park Narodowy otrzymał specjalistyczny sprzęt ratowniczy, szpital w Katon-Karagay otrzymał defibrylator.
Relacja z projektu.

Międzynarodowa konferencja poświęcona ochronie mokradeł
W czerwcu zorganizowano w Gołdapi międzynarodową konferencję, w której uczestniczyli reprezentanci parków krajobrazowych i narodowych, organizacji pozarządowych, Straży Granicznej, samorządów, Lasów Państwowych, funduszy ekologicznych, w tym także goście z obwodu kaliningradzkiego. Podczas części kameralnej przedstawione zostały prezentacje dotyczące stanu mokradeł, czynnej ich ochrony oraz mozliwości pozyskiwania funduszy. W części terenowej odwiedzono torfowisko wysokie w rezerwacie przyrody Mechacz Wielki. Finansowanie - Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz WFOŚiGW w Olsztynie.

Inicjacja współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się edukacją ekologiczną na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego
W ramach przedsięwzięcia odbyła się 5-dniowa wizyta studyjna delegacji z Obwodu Kaliningradzkiego po terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Celem wizyty było zapoznanie się z metodami ochrony przyrody w Polsce, zagospodarowaniem turystyczno-edukacyjnym obszarów chronionych, formami edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz możliwością współpracy transgraniczej na rzecz ochrony przyrody. Finansowanie - Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Plener "Zdrowie, natura, bezpieczeństwo"
w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego przez Gminę Dubeninki ze środków PPWOW. W ramch pleneru odbył się konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, warsztaty ekologiczne, pokazy udzielania pierwszej pomocy, pokazy sprzętu i umiejętności straży pożarnej i straży graniczne, zbiórka elektrośmieci i baterii, Pchli Targ.

Cykl zimowych spotkań dla dzieci "Ferie z przyrodą"
w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego przez Gminę Dubeninki ze środków PPWOW. Regularne spotkania obejmowały zajęcia terenowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe na śniegu oraz zajęcia stacjonarne, plastyczne i techniczne. W zajeciach brały udiał dzieci w wieku szkolnym i młodzież gimnazjalna.

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej
W ramach projektu wykonano i ustawiono jedenaście nowych tablic informacyjnych na istniejącej od 2002 roku ścieżce edukacyjnej "Rechot" poświęconej płazom. Wydrukowano także foldery i naklejki o płazach będące uzupełnieniem ścieżki. Finansowanie: WFOŚiGW w Olsztynie.
 

Pozostałe projekty Fundacji Puszczy Rominckiej:   2012 rok    2011 rok    2009 rok    2008 rok    2007 rok    2006 rok

(an/jk)

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę