W Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz W Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz

 

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

powrót

2009 rok

Najważniejsze działania Fundacji Puszczy Rominckiej zrealizowane w 2009 roku

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Wschodniego Kazachstanu poprzez zwiększenie potencjału lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej
projekt realizowany w Kazachtsanie, finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc. W czasie projektu przeprowadzono szkolenia dla 5 drużyn strażackich działających przy nadleśnictwach Wschodniego Kazachstanu. Szkolenia obejmowały zagadnienia związane z historią, organizacją i funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce oraz z porecesem zakłądania organizacji pozarządowej w Kazachstanie i pozyskiwaniem potencjalnych źródeła finansowania. Każda z drużyn otrzymała zestaw komputerowy, zaś drużyna przy Nadleśnictwie Markakolskim została dodatkowo wzorcowo wyposażona w sprzęt pożarniczy. W ramach projektu odbył się także wyjazd studyjny Kazachów do Polski, w czasie którego zapoznali się z funkcjonowaniem polskiej OSP, a także całego systemu zarządzania kryzysowego.

Organizacja Polskiego Dnia Ochrony Środowiska w Kaliningradzie
w ramach przedsięwzięcia przeprowadzono seminarium dla 55 osób, na którym rosyjscy partnerzy zapoznać mogli się z problematyką gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, a także zagadnieniami związanymi z rekultywacją jezior – na przykładach z Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Finansowanie - Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Warsztaty artystyczne "Trzy razy Gołdap - słowo, obraz, muzyka"
we współpracy z Domem Kultury w Gołdapi. W ramach projektu, którego celem było pobudzenie aktywności twórców związanych z Gołdapią, przeprowadzono warsztaty literackie, fotograficzne, filmowe i muzyczne. Finansowanie ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Cykl zajęć przyrodniczych "Z plecakiem po puszczy"
realizowany w ramach Programu Integracji Społecznej finansowany przez Gminę Dubeninki ze środków PPWOW. Obejmował przeprowadznie zajęć terenowych adresownych do uczniów z klas 0-III z gminy Dubeninki. Wzięło w nich udział 107 dzieci.


Pozostałe projekty Fundacji Puszczy Rominckiej:   2012 rok    2011 rok    2010 rok     2008 rok    2007 rok    2006 rok


(an/jk)
 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę