W Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz W Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz

 

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

powrót

O fundacji

Fundacja Puszczy Rominckiej została założona w 2006 roku wpisem do KRS pod numerem 0000254743. Głównymi celami Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, podejmowanie działań na rzecz ochrony historycznego dziedzictwa kulturowego, podtrzymywania i kultywowania tradycji oraz rozwijania współczesnej kultury i sztuki, promocja i rozwój turystyki przyjaznej środowisku, wspieranie i rozwijanie aktywności środowisk lokalnych. 

Aby realizować założone cele Fundacja organizuje konferencje, szkolenia, warsztaty, zajęcia, publikuje materiały, zdobywa fundusze na opracowania  naukowe, inwentaryzacje. Swoje  projekty Fundacja realizuje zarówno w kraju (ze szczególnym naciskiem na Puszczę Romincką i okolice), jak także poza granicami Polski. Współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami z Polski, Rosji, Litwy i Kazachstanu. Głównym jej partnerem jest Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

Nagrody i wyróżnienia
W 2012 roku Fundacja otrzymała medal "Za Zasługi dla Powiatu Gołdapskiego". W 2013 roku została laureatem konkursu "Godni Naśladowania" w kategorii na najlepszą inicjatywę województwa warmińsko-mazurskiego o charakterze międzynarodowym. 

Do pobrania: logo FPR

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę