Zima w Puszczy Rominckiej fot. Elżbieta Gumowska Zima w Puszczy Rominckiej fot. Elżbieta Gumowska
Zima w Puszczy Rominckiej fot. Elżbieta Gumowska Zima w Puszczy Rominckiej fot. Elżbieta Gumowska
Zima w Puszczy Rominckiej fot. Elżbieta Gumowska Zima w Puszczy Rominckiej fot. Elżbieta Gumowska
Mosty w Stańczykach. Fot. Anna Naruszewicz Mosty w Stańczykach. Fot. Anna Naruszewicz
Głaz Wilhelma. Fot. Anna Naruszewicz Głaz Wilhelma. Fot. Anna Naruszewicz
Okolice Dubeninek fot. Anna Naruszewicz Okolice Dubeninek fot. Anna Naruszewicz
powrót

Wyniki III edycji akcji „ZAPEŁNIAMY PUSTE BRZUSZKI – SZKOLNY KARMNIK”

W okresie zimowym na przełomie lat 2017/2018, większość szkół z powiatu gołdapskiego wzięła udział w akcji dokarmiania ptaków „ZAPEŁNIAMY PUSTE BRZUSZKI – SZKOLNY KARMNIK” organizowanej przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.
 
Uczestnicy, prócz regularnego dokarmiania ptaków i czyszczenia karmników mieli za zadanie prowadzić dokumentację z akcji. Efektem ich pracy były ciekawe sprawozdania w formie tekstów, prezentacji, filmów, zdjęć, broszur i kronik zawierające wiele fascynujących spostrzeżeń. W placówkach oświatowych, które zgłosiły się do akcji, pracownica PKPR prowadziła prelekcje na temat właściwego dokarmiania ptaków w czasie zimy oraz rozpoznawania gatunków ptaków będących gośćmi w karmnikach.
 
Sprawozdania z przebiegu akcji nadesłały następujące zespoły:

 
Opiekun
Klasa
Szkoła
1
Anna Kolankiewicz
przedszkole
Szkoła Podstawowa
w Boćwince
2
Olga Artemiuk
przedszkole
Szkoła Podstawowa
w Boćwince
3
Magdalena Grzeszczak
przedszkole
Stowarzyszenie „Edukator”
w Łomży Szkoła Podstawowa
w Lisach
4
Anna Orzeł
I-III
Stowarzyszenie „Edukator”
w Łomży Szkoła Podstawowa
w Lisach
5
Anna Szermińska
przedszkole
Szkoła Podstawowa
w Grabowie
6
Magdalena Maja Zaniewska
III b
Szkoła Podstawowa
w Grabowie
7
Olga Nawrocka
VII
Szkoła Podstawowa
w Pogorzeli
8
Dorota Kibitlewska
II
Szkoła Podstawowa
w Pogorzeli
9
Jurczyk Joanna
przedszkole
Szkoła Podstawowa
 w Jabłońskich
10
Alina Oleszczuk
I a
Szkoła Podstawowa nr 2
w Gołdapi
11
Cecylia Tomczyk
IV a
Szkoła Podstawowa nr 3
w Gołdapi
12
Ewa Kulikowska
i Małgorzata Stankiewicz
przedszkole
Szkoła Podstawowa nr 3
w Gołdapi
13
Wioletta Pietrołaj
III a
Szkoła Podstawowa nr 5
w Gołdapi
14
Patrycja Magielnicka
0
Szkoła Podstawowa nr 5
w Gołdapi
15
Justyna Przekop
III c (gimnazjum)
Szkoła Podstawowa nr 5
w Gołdapi
16
Justyna Radzewicz
II-III
Zespół Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych
17
Beata Kamińska
V
Zespół Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych
18
Paulina Adamska
 
przedszkole
Zespół Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych
19
Katarzyna Orłowska
I-III A
Zespół Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych
20
Marta Skiba
oraz Dominika Baziuk
I-III oraz VI i VII
Zespół Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych
21
Martyna Wilczyńska
przedszkole i kl. 0
zgłoszenie prywatne

 

Zgodnie z regulaminem akcji, do każdego zgłoszonego w deklaracji zespołu, należało przysłać oddzielne sprawozdanie. W związku z tym, sprawozdania obejmujące kilka zespołów nie były oceniane. W sprawozdaniach jury brało pod uwagę estetykę wykonania karmnika, rodzaj stosowanej karmy, lokalizację karmnika, dokumentację akcji dokarmiania i ochrony ptaków (gazetki szkolne, kroniki, fotografie, filmy, zeszyty obserwacji). Prace były oceniane w czterech grupach wiekowych: dzieci z przedszkoli i klas 0, uczniowie szkół podstawowych klasy I-III i IV-VI, oraz uczniowie z klas VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum (młodzież).
 
LAUREATAMI AKCJI "ZAPEŁNIAMY PUSTE BRZUSZKI – SZKOLNY KARMNIK" ZOSTALI:
 
Kategoria: przedszkola i klasy 0
 
I miejsce
 
Przedszkole przy Szkole podstawowej w Boćwince – grupa 3-4 latków w składzie:
Pola Broniszewska, Mikołaj Jarmołowicz, Katarzyna Ostaszewska, Dariusz Sieraniewicz, Aurelia Wałejko, Nadia Wołek, Karol Jurgielewicz, Bartosz Korecki, Julia Zarzecka wraz z opiekunem Panią Anną Kolankiewicz
 
II miejsce
 
Szkoła Podstawowea nr 5 w Gołdapi - klasa „0” w składzie:
Zosia Brol, Wiktoria Kruk, Pola Magielnicka, Julia Marcewicz, Tymon Mościński. Filip Oleszczuk, Luiza Proniewicka, Maciek Świerzbin, Julek Walkiewicz wraz z opiekunem Panią Patrycją Magielnicką
 
Kategoria: klasy I-III
 
I miejsce
 
Szkoła Podstawowa w Lisach – zespół dzieci z klas I-III w składzie:
Maja Paprocka, Julia Kożak, Tomasz Kaczorowski, Aleksandra Plewa, Amelia Paszko, Bartosz Aniołowski, Jakub Aniołowski, Klaudia Kalwajtys, Przemysław Anzulewicz, Lena Ofierowicz wraz z opiekunem Panią Anną Orzeł
 
II miejsce
 
Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – klasa II w składzie:
Gabriela Kozłowska, Mariusz Łazarowicz, Bartosz Skiba, Emilia Szrejder, Karolina Truchan, Krystian Zajączkowski wraz z opiekunem Panią Dorotą Kibitlewską
 
Kategoria klasy: IV-VI
 
I miejsce
 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi – klasa IV w składzie:
Weronika Miler, Julia Przyborowska, Natalia Kruszyńska, Maciej Izbicki, Mikołaj Kondraciuk, Lena Łabanowska, Mateusz Nowiczenko, Tomasz Sojkowski, Maja Kosińska wraz z opiekunem Panią Cecylią Tomczyk
 
Kategoria: młodzież
 
I miejsce
 
Szkoła Podstawowa nr 5 w Gołdapi – klasa III gimnazjum w składzie:
Zuzanna Śniczewska, Alicja Wysocka, Maria Kołosza, Natalia Tylenda, Kinga Mentel, Julia Wydra, Emily Stepanik, Zuzanna Rawinis, Zuzanna Kuziak, Eliza Bobrowska wraz z opiekunem Panią Justyną Przekop
 
Wyróżnienia:
 
Szkoła Podstawowa w Lisach – przedszkole „Bajkolandia” wraz z opiekunem Panią Magdaleną Grzeszczak,
Szkoła Podstawowa w Grabowie – oddział przedszkolny wraz z opiekunem Panią Anną Szermińską,
Szkoła Podstawowa w Grabowie – klasa III wraz z opiekunem Panią Mają Zaniewską,
Szkoła Podstawowa nr 5 w Gołdapi – klasa III wraz z opiekunem Panią Wiolettą Pietrołaj,
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych -  Zespół V wraz z opiekunem Panią Beatą Kamińską
Igor Wilczyński i Borys Wilczyński wraz z opiekunem Panią Martyną Wilczyńską
 
Wszyscy uczestnicy akcji otrzymają dyplomy i plany lekcji z wizerunkiem ptaków, zaś laureaci - nagrody książkowe oraz upominki o tematyce przyrodniczej ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Nagrody zostaną dostarczone do szkół w najbliższym czasie.
 
 
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w akcji! 
Żaneta Judzewicz
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę