Jesień w Puszczy Rominckiej fot. Elżbieta Gumowska Jesień w Puszczy Rominckiej fot. Elżbieta Gumowska
Jesień w Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz Jesień w Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz
Jesień w Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz Jesień w Puszczy Rominckiej fot. Anna Naruszewicz
Skraj Puszczy Rominckiej w Żabojadach fot. Anna Naruszewicz Skraj Puszczy Rominckiej w Żabojadach fot. Anna Naruszewicz

 

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

pkpr.warmia.mazury.pl

 

 

 

 

 

powrót

Tatarska Góra rezerwatem przyrody

Pod nazwą „Torfowisko na Tatarskiej Górze” utworzono w okolicach Gołdapi nowy rezerwat przyrody. Jest on położony na południe od miasta, w obrębie  Szeskich Wzgórz, w odległości 8 km od granic Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Rezerwat został powołany Zarządzeniem nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 marca 2012 roku. Nowo utworzony obszar chroniony obejmuje kompleks torfowisk przejściowych i wysokich wraz ze zbiornikiem dystroficznym o łącznej powierzchni 1,87 ha. Chroni stanowiska turzycy skąpokwiatowej Carex pauciflora, rosiczki długolistnej Drosera anglica oraz innych gatunków roślin chronionych.

Tatarska Góra liczy 308 metrów n.p.m. będąc jedną z ważniejszych kulminacji Szeskich Wzgórz. Stanowi ona ciekawy przykład formy polodowcowej o dwóch wierzchołkach, pomiędzy którymi rozciąga się wytopisko z zarastającym jeziorkiem. Utworzone tu na wysokości 290 metrów n.p.m. „Torfowisko na Tatarskiej Górze” jest najwyżej położonym rezerwatem przyrody w naszym województwie. Nowo powołany obszar chroniony zalicza się także do jednych z najmniejszych rezerwatów Warmii i Mazur. Jedynie rezerwat „Wyspa na Jeziorze Partęczyny” w Brodnickim Parku Krajobrazowym jest mniejszy, bo obejmuje nieco ponad pół hektara powierzchni.

Warto dodać, że od 1999 roku Tatarska Góry wraz z przylegającym do niej obszarem o powierzchni 575 ha chroniona jest jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

(an)
 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę