Rozlewisko fot. Żaneta Słapińska Rozlewisko fot. Żaneta Słapińska
Ropucha szara fot. Żaneta Judzewicz Ropucha szara fot. Żaneta Judzewicz
Sarna europejska fot. Żaneta Judzewicz Sarna europejska fot. Żaneta Judzewicz
Wełnianka w brzezinie fot. Żaneta Judzewicz Wełnianka w brzezinie fot. Żaneta Judzewicz
Okolice starej stacji kolejowej w miejscowości Pobłędzie fot. Żaneta Judzewicz Okolice starej stacji kolejowej w miejscowości Pobłędzie fot. Żaneta Judzewicz
Bocian biały fot. Żaneta Judzewicz Bocian biały fot. Żaneta Judzewicz
powrót

Konferencja inaugurująca projekt RPO

15.10.2018 r. w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Część projektu realizowana na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej obejmować będzie szereg inwestycji m.in.
- adaptację budynku gospodarczego i zagospodarowanie terenu przy siedzibie PKPR na cele edukacyjne,
- budowę miejsc rekreacyjno-edukacyjnych w Pobłędziu, Pluszkiejmach i Stańczykach,
- budowę wież widokowych w Pobłędziu i Stańczykach,
- modernizację ścieżek edukacyjnych na terenie PKPR,
- opracowanie nowego szlaku turystycznego po PKPR,
- wykonanie muralu edukacyjnego na budynku siedziby PKPR.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starostwa Powiatowego w Gołdapi, Urzędu Gminy Dubeninki, Rady Gminy Dubeninki, sołtysi z Gminy Dubeninki, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Nadleśnictwa Gołdap, Straży Granicznej w Dubeninkach oraz delegacje z ościennych obszarów chronionych z Obwodu Kaliningradzkiego i z Litwy.

Podczas konferencji prezentacji projektu, jego założeń, celów i rezultatów dokonali Pani Małgorzata Domurad - Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Edward Adamczyk – radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pan Jaromir Krajewski – Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.

Na koniec odbył się wyjazd terenowy, w czasie którego odsłonięta została tablica upamiętniająca historyczny świerk z Żytkiejm – dar dla Papieża Franciszka z okazji Bożego Narodzenia 2017 roku. Następnie uczestnicy konferencji posadzili 100 sadzonek pochodzących z nasion ściętego świerku jako wyraz uczczenia 100-lecia niepodległości Polski. 

(an)

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę