Siedziba Welskiego Parku Krajobrazowego (fot. K.Wittbrodt) Siedziba Welskiego Parku Krajobrazowego (fot. K.Wittbrodt)
Droga nad j. Grądy Droga nad j. Grądy

Witamy Państwa

Poznaj lepiej nasz region:

  

Zachęcamy do odwiedzin Parkowego 

 

 

 

 

 

  

PRAWO

Welski Park Krajobrazowy jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Działa na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

1. Ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

3 . Rozporządzenia Nr 34 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Nr 140, poz. 1646).

4. Uchwała Nr IX/222/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Welskiemu Parkowi Krajobrazowemu.

5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).

6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458).

 

Nad funkcjonowanie Welskiego Parku Krajobrazowegio czuwa Rada Parku, powołana na podstwie Ustawy o ochronie przyrody.

  1.  Członkowie Rady Welskiego Parku Krajobrazowego
  2.  Regulamin Pracy Rady Welskiego Parku Krajobrazowego

 

Trwają prace nad Planem Ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego. Aneks jest sporządzony na podstawie dokumentacji z lat wcześniejszych.

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego

Do pobrania:

Rozporządzenie nr 34 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 roku w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego (pdf)

Regulamin organizacyjny Welskiego Parku Krajobrazowego (.pdf)

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu legitymowania przez Służby Parku Krajobrazowego 

Ze stron powiatu:

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO NA LATA 2011 – 2014

Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Nowomiejskiego na lata 2010 – 2013

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę