Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


powrót

Cztery Pory Roku

W numerze 76  ogłosiliśmy konkurs  „”Ptaki przy moim karmniku” . Czytelnicy mieli za zadanie opisać gdzie znajduje się karmnik, , czym dokarmiają ptaki, jakie gatunki ptaków odwiedzają karmnik. Relacje można było uzupełnić zdjęciami, rysunkami .  Do redakcji napłynęło Uroczyska nadeszło 65 prac tematycznie związanych z dokarmianiem ptaków lub będących  rysunkową odpowiedzią na foto- zagadkę. Na szczególne wyróżnienie zasługuje obszerny reportaż wraz z załączonymi  zdjęciami i rysunkami ze ZS w Dobrzykach,  SP Obrzynowie, SP Goryniu,   praca ze zdjęciami, rysunkami w formie rozkładanego folderu  Patrycji Jeleńskiej z kl. I z SP Nr 2 Ostróda. Prace W. Kotańskiej , N. Nikel, B. Przybył , O. Jędrychowskiej z kl. III ze SP Obrzynowo  zostały wyróżnione ze względu na  swoja wyjątkowość.    

  Nagrodzeni w  konkursie „Cztery Pory Roku”:   

 O. Kwaśniewski, W. Cymer, M. Wielachowska, V. Przewłocka, N. Świderska, D. Wróblewsk,  J. Jabłońska, N. Kwiatkowska, B. Narloch, M. Lewandowski, A. Przywłoka, M. ŚIwiński,     N. Turek, W. Rejentiuk – SP Goryń; P. Jelińska – SP Nr 2 Ostróda;  B. Pełka -  SP ZłotowoA. Guzowski, N. Wawer, B. Szner,P. Markowska, K. Kowalski, M. Chrostek, B. Kłuba, K. Wąsik, O. Ponikowska, W. Orzechowska, A. Łukaszewska, W. Pluta, N. Wajs, N. Jarosińska, J. Wawer, M. Papis, J. Wojciechowska, H. Gabrychowicz, D. Jarosiński,  M. Szydłowski, B. Łukaszewski, B. Potorski, A. Rakoczy, N. Wajs, M. Szkutnik, M. Fedus,  A. Jaroszewska, S. Buszko, H. Zmora, O. Jędrychowska, B. Przybył, I. Ślusarenko, N. Nikel,  W. Kotańska  SP. Obrzynowo; klasa IV z ZS Dobrzyki oraz uczniowie M. Cyganowska, K. Maryn, Z. Machnik, P. Świgońska, C. Puszczak, Z. Przybylska, H. Kozłowski, K. Koprowicz, M. Rolka, K. Śmiatacz, J. Krajewski,  P. Lesiczka, M. Brzezińska, R. Płatek, K. Koprowicz, M. Głozak, A. Grodzka, W. Bartosiewicz, A. Borowiecka, M. Chanas, M. Gajcy, M. Jastrzębska, W. Kapusta, D. Kisiel, M. Kisiel, I. Koprowicz, L. Krzemińśka, P. Krzemińska, K. Madej, K. Prystasz, W. Sobolewska, A. szczurek, O. Waluszkowska, A. Wnukowska, A. Życka- ZS Dobrzyki ; Świetlica Terapeutyczna „ Tęcza” – Zalewo

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę