Karpiarnia fot. Maciej Rodziewicz Karpiarnia fot. Maciej Rodziewicz
Sarna - fot. Maciej Rodziewicz Sarna - fot. Maciej Rodziewicz

UWAGA!!! STRONA, KTÓRĄ OBECNIE PRZEGLĄDASZ, JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ WWW

zpk.warmia.mazury.plpowrót

WIEŻE WIDOKOWE

 

Wieża widokowa w Zalewie

Wieża widokowa w Zalewie znajduje się nad brzegiem jeziora Ewingi. Jest to jezioro najbardziej wysunięte na północ w kompleksie Jezioraka. Do tego miejsca możemy zarówno dojechać, jak i dopłynąć. Jezioro Ewingi połączone jest Kanałem Dobrzyckim z Jeziorakiem.

Znajduje się tutaj Ekomarina -  nowoczesna, ekologiczna przystań żeglarska. Co ciekawe, brzegi jeziora były zamieszkałe już w czasach pruskich. Świadczą o tym ślady położonych nad nim osad i znalezisk skarbów monet rzymskich i arabskich. Miejscowość Zalewo została założona pod koniec XIII wieku przez Krzyżaków na pograniczu plemion pruskich Pomezanów i Pogezanów. W czasach krzyżackich jezioro stanowiło początek arterii wodnej poprzez Kanał Dobrzycki, Jeziorak, Iławkę i Drwęcę do Torunia. Po wybudowaniu Kanału Elbląskiego, w dawnym porcie w Zalewie cumowały barki towarowe i statki pasażerskie pływające do Iławy, Tardy, Elbląga, a nawet Gdańska. Był to okres rozkwitu gospodarczego miasta, przypadł na druga połowę XIX wieku. W czasie II wojny światowej zostało zniszczone 70% miasta w wyniku podpaleń zabudowań przez wojska radzieckie i utraciło prawa miejskie, odzyskało je w 1987 roku.

 

Wieża widokowa w Karasiu

Wieża mierząca 14 metrów jest dostępna dla każdego, służy celom edukacyjnym i turystycznym. Rozciąga się z  niej widok na jezioro Karaś – obiekt niezwykle cenny przyrodniczo, objęty ochroną rezerwatową, chroniony Konwencją Ramsarską o obszarach wodno-błotnych oraz uznany za obszar Natura 2000 pod nazwą Jezioro Karaś. Z wieży widokowej spoglądamy nie tylko na jezioro, ale także na rozległy kompleks torfowiskowo-bagienno-jeziorny. Obserwowana jest tutaj schyłkowa faza ewolucji jeziora. Bardzo intensywnie przebiega tu proces osadzania się na dnie zbiornika wodnego materii organicznej, co związane jest z obecnością podwodnych łąk ramienicowych i rdestnicowych. Ponadto linia brzegowa sukcesywnie zarasta roślinnością szuwarową, co powoduje zarastanie dośrodkowe oraz tworzą się z podobnej roślinności rozrastające się odśrodkowo wyspy. Ze względu na szybkie procesy lądowacenia jeziora, w jednym miejscu można podziwiać kila procesów sukcesji pierwotnej jednocześnie. O wyjątkowości terenu świadczy również okresowe bogactwo awifauny – w sumie około 175 gatunków ptaków odpoczywa tu podczas okresowych przelotów, pierzy się lub gniazduje (w tym podróżniczek i wąsatka preferujące rozległe trzcinowiska).

 

Wieża widokowa w Siemianach

Obiekt  zlokalizowany we wsi Siemiany nad brzegiem Jezioraka, który jest najdłuższym jeziorem w Polsce (jego długość wynosi 27,5 km). Z  wieży widokowej o wysokości 14 metrów można podziwiać szeroką panoramę akwenu Jezioraka. Ukazuje ona zróżnicowaną pod względem kształtu linię brzegową oraz kilka wysp. Zasadniczy brzeg większości wysp poprzedza strefa trzcin, natomiast wyspy porośnięte są lasem. Linia brzegowa jeziora widoczna z wieży to  w większości strefa trzcin przechodząca na lądzie w łąki lub tereny zalesione. Część, na której znajduje się wieża widokowa, jest intensywnie zagospodarowana pod względem turystyki żeglarskiej i kempingowej. 

Wieś Siemiany stanowi centrum turystyczne w trakcie sezonu wakacyjnego dzięki licznym miejscom noclegowym w zróżnicowanym standardzie, punktom gastronomicznym oraz ze względu na obecność Ekomariny – nowoczesnej przystani żeglarskiej. Jest ona nowym, atrakcyjnym punktem na żeglarskiej mapie regionu. Co roku, latem, odbywa się tutaj również Festiwal „Nad Jeziorakiem”, wydarzenie muzyczne i kabaretowe organizowane w amfiteatrze na terenie Ekomariny.

 

 

 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę