Żurawie, fot. Maciej Rodziewicz Żurawie, fot. Maciej Rodziewicz

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


Zamówienia publiczne i ogłoszenia

4. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, na potrzeby realizacji projektu pn.: „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko - mazurskiego” zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie i przesłanie wartości zamówienia na zadania:

- "Doposażenie lapidarium geologicznego"

Więcej TUTAJ

3. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza iławskiego i Wzgórz Dylewskich ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich wraz z doposażeniem ogrodu dydaktycznego".

Więcej TUTAJ

2. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, na potrzeby realizacji projektu pn.: „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko - mazurskiego” zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie i przesłanie wartości zamówienia na zadania:

- "Opracowanie przewodnika edukacyjno-promocyjnego zintegrowanego z aplikacją mobilną w trzech wersjach językowych dla Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich”,  zgodnego  z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zapytania”

Więcej TUTAJ

1. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, na potrzeby realizacji projektu pn.: „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko - mazurskiego” zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie i przesłanie wartości zamówienia na zadania:

- "Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich wraz z doposażeniem ogrodu dydaktycznego”

Więcej TUTAJ
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę