Żurawie, fot. Maciej Rodziewicz Żurawie, fot. Maciej Rodziewicz

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


Zamówienia publiczne i ogłoszenia

15. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na: "Zakup wyposażenia Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich (sprzętu do obserwacji przyrody i prowadzenia edukacji ekologicznej – lornetki dla uczestników zajęć edukacyjnych)".

Więcej TUTAJ

14. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Więcej TUTAJ

13. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na: "Zakup wyposażenia Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich (sprzętu do obserwacji przyrody i prowadzenia edukacji ekologicznej – lornetki dla uczestników zajęć edukacyjnych)".

Więcej TUTAJ

12. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na: "Zakup wyposażenia Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich (sprzętu do obserwacji i monitoringu przyrody – lornetki profesjonalne)".

Więcej TUTAJ

11. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na: "Zakup tematycznego terenowego sprzętu dydaktycznego na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich".

Więcej TUTAJ

10. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na: "Zakup wyposażenia Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich (sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem)".

Więcej TUTAJ

9. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na: "Zakup wyposażenia Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich (sprzętu komputerowego - laptopa z oprogramowaniem)".

Więcej TUTAJ

8. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na: "Opracowanie i dostarczenie terenowego wielkoformatowego sprzętu dydaktycznego na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich"

Więcej TUTAJ

7. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie ogłasza przetarg na Roboty budowlane w zakresie rozbudowy infrastruktury na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.

Więcej TUTAJ

6. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na: "Wykonanie i dostarczenie bomb nasiennych z zatopionymi mieszankami kwiatów"

Więcej TUTAJ

5. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie ogłasza przetarg na "Opracowanie i dostarczenie spersonalizowanych temetycznych pakietów edukacyjnych na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich"

Więcej TUTAJ

4. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, na potrzeby realizacji projektu pn.: „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko - mazurskiego” zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie i przesłanie wartości zamówienia na zadania:

- Opracowanie i dostarczenie spersonalizowanych tematycznych pakietów edukacyjnych na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, podzadanie:  wykonanie i dostarczenie bomb nasiennych z nasionami roślin kwiatowych dzikiej łąki”,

- „Opracowanie i dostarczenie spersonalizowanych tematycznych pakietów edukacyjnych na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, podzadanie:  wykonanie i dostarczenie budek dla owadów do samodzielnego wykonania oraz budek dla ptaków do samodzielnego składania”

- „Opracowanie i dostarczenie spersonalizowanych tematycznych pakietów edukacyjnych na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, podzadanie foldery tematyczne”

3. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie ogłasza przetarg na "Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji ekspozycji przyrodniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem sal: edukacyjnej, wystawowej, prowadzącego do sal korytarza wraz z klatką schodową i korytarzem wejściowym do budynku – siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie"

Więcej TUTAJ

2. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową woliery dla ptaków w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Jerzwałdzie działającego przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich”.

Więcej TUTAJ

 

1. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie ogłasza przetarg na "Budowę woliery dla ptaków w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Jerzwałdzie działającego przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich" w ramach projektu nr RPWM.05.03.00-28-0007/18 pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


 

Więcej TUTAJ


Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę