Żurawie, fot. Maciej Rodziewicz Żurawie, fot. Maciej Rodziewicz

UWAGA!!! STRONA, KTÓRĄ OBECNIE PRZEGLĄDASZ, JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ WWW

zpk.warmia.mazury.plZamówienia publiczne i ogłoszenia

13. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na: Opracowanie i wykonanie oznakowania granic Parków Krajobrazowych: Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich”. Procedura prowadzona jest w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny w związku z art. 4 pkt 8 oraz art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej PZP.

Więcej TUTAJ

12. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na: Zakup  schodołazu w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym korzystanie z oferty Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich”. Procedura prowadzona jest w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny w związku z art. 4 pkt 8 oraz art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej PZP.

Więcej TUTAJ

11. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza iławskiego i Wzgórz Dylewskich ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Jerzwałdzie wraz z doposażeniem Ośrodka działającego przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i  Wzgórz Dylewskich".

Więcej TUTAJ

10. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza iławskiego i Wzgórz Dylewskich ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa pomostu edukacyjnego przy Jeziorze Płaskim w Jerzwałdzie".

Więcej TUTAJ

9. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na: Opracowanie i wykonanie oznakowania granic Parków Krajobrazowych: Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich”. Procedura prowadzona jest w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny w związku z art. 4 pkt 8 oraz art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej PZP.

Więcej TUTAJ

8. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza iławskiego i Wzgórz Dylewskich ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa woliery dla ptaków w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Jerzwałdzie działającego przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich".

Więcej TUTAJ

7. Zamawiający – Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich  w Jerzwałdzie zaprasza do złożenia oferty na Opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i dostawa do siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych 4 wystaw fotograficznych o różnych tematykach związanych z przyrodą, krajobrazem, wartościami kulturowymi Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich w ramach działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, nr projektu RPWM.05.03.00-28-0007/18 „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko - Mazurskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Więcej TUTAJ

6. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na: Zakup wyposażenia Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich (sprzętu fotograficznego na potrzeby dokumentacji środowiska przyrodniczego i prowadzenia edukacji ekologicznej)” – ilość: 1 zestaw. Procedura prowadzona jest w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny w związku z art. 4 pkt 8 oraz art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej PZP.

 
Więcej TUTAJ
 

5. Zamawiający – Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich  w Jerzwałdzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, przetestowanie i wdrożenie dwóch przewodników edukacyjno-promocyjnych zintegrowanych z aplikacjami mobilnymi w trzech wersjach językowych: dla Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich w ramach działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, nr projektu RPWM.05.03.00-28-0007/18 „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko - Mazurskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Więcej TUTAJ

4. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, na potrzeby realizacji projektu pn.: „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko - mazurskiego” zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie i przesłanie wartości zamówienia na zadania:

- "Doposażenie lapidarium geologicznego"

Więcej TUTAJ

3. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza iławskiego i Wzgórz Dylewskich ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich wraz z doposażeniem ogrodu dydaktycznego".

Więcej TUTAJ

2. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, na potrzeby realizacji projektu pn.: „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko - mazurskiego” zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie i przesłanie wartości zamówienia na zadania:

- "Opracowanie przewodnika edukacyjno-promocyjnego zintegrowanego z aplikacją mobilną w trzech wersjach językowych dla Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich”,  zgodnego  z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zapytania”

Więcej TUTAJ

1. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, na potrzeby realizacji projektu pn.: „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko - mazurskiego” zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie i przesłanie wartości zamówienia na zadania:

- "Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich wraz z doposażeniem ogrodu dydaktycznego”

Więcej TUTAJ
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę