Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Mały przyrodnik miał nieodpartą chęć przymierzenia rycerskiego hełmu Mały przyrodnik miał nieodpartą chęć przymierzenia rycerskiego hełmu
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz
Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz
Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender
Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior
Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku
Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś
Czapla  - fot. Maciej Rodziewicz Czapla - fot. Maciej Rodziewicz

UWAGA!!! STRONA, KTÓRĄ OBECNIE PRZEGLĄDASZ, JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ WWW

zpk.warmia.mazury.plpowrót

Ścieżki przyrodnicze

Miłośników przyrody i  pieszych wędrówek  zapraszamy na trasy ścieżek przyrodniczych, które w łatwy sposób przybliżają przyrodę Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Ścieżki w terenie są oznaczone i opisane tablicami edukacyjnymi. Na ich trasie znajdują się miejsca odpoczynkowe. Na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego znajdują się trzy ścieżki dydaktyczne. Do ścieżek wydano przewodniki, ulotki, karty pracy. Materiały te dostępne sa w  siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich  w Jerzwałdzie i w Informacji turystycznej w Iławie.

1. Leśna ścieżka dydaktyczna "Jasne"

Ścieżka swój początek ma na parkingu leśnym  przy drodze Iława - Jerzwałd, 5 km od Jerzwałdu i siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. Ścieżka opisuje środowisko leśne. Możemy tutaj zobaczyć jak wygląda las mieszny w różnym wieku, buczyna pomorska, ols, bór wilgotny. Ścieżka prowadzi do rezerwatu przyrody "Jasne", który chroni unikatowe w kraju jezioro oligotroficzne. W dalszej części ścieżki znajduje się śródleśne, eutroficzne jezioro Czarne. Ścieżka ma przebieg zamkniętej pętli o długości 3 km. Na trasie znajdują się 23 tablice edukacyjne oraz duża wiata odpoczynkowa, w której można prowadzić zajęcia dydaktyczne. Ścieżka znajduje się na terenie Nadleśnictwa Susz,

Do ścieżki został wydany przewodnik oraz folder opisujący przebieg ścieżki.

2. Leśna ścieżka dydaktyczna "Silm"

Ścieżka swój początek ma  przy granicach miasta Iławy, w pobliżu drogi krajowej nr 16 Iława - Grudziądz. Przebiega przez obszar leśny i jest opisana 14 tablicami dydaktycznymi, na trasie znajduje się wiata widokowa. Ścieżka ma charakter zamkniętej pętli o długości 2km. W połowie trasy znajduje się urokliwe śródleśne Jezioro Silm.

Do ścieżki wydany został przewodnik oraz karty pracy dla uczniów i broszura edukacyjna dla nauczyciela.

3. Historyczno - przyrodnicza ścieżka edukacyjna "Solniki"

Ścieżka swój poczatek ma w Siemianach. Ścieżka tworzy pętlę o długości 14 km. Przebiega przez kompleks Lasów Iławskich, do ezerwatów przyrody:  "Czerwica" i "Jasne". Ścieżka swoim wędrowcom odkrywa wiele tajemnic przyrodniczych i historycznych. Wiedzie bowiem przez rozległe Lasy Iławskie do rezerwatów przyrody:  "Czerwica" i "Jasne", do tajemniczych Solnik - wsi o obecności której świadczą już tylko stare drzewa i jedno zabudowanie.

Do ścieżki wydany został przewodnik.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę